Członkowie PTSS wybiorą spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza, regionalnego koordynatora wymian, koordynatora ds. profilaktyki i promocji zdrowia oraz koordynatora mediów. Obecnie funkcję szefa oddziału pełni Natalia Grychowska.

Wybory nowego Zarządu PTSS Oddział Wrocław odbędą się 23.10.2014 r. o godz. 19:00 w sali wykładowej Katedry Biochemii, ul. Chałubińskiego 10.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail wroclaw@ptss.pl w formie „Ja, Imię i Nazwisko, zgłaszam swoją kandydaturę na „nazwa stanowiska" na kadencję 2014/2015."

- Z uwagi na nowy system składania deklaracji członkowskich, wyłącznie drogą elektroniczną nie ma możliwości składania deklaracji w formie papierowej. Prawo wyborcze przysługuje osobom z listy członkowskiej 2013/2014 oraz członkom na rok 2014/2015 - informują przedstawiciele PTSS.

Prezesi PTSS Wrocław w poprzednich latach:

Kadencja 2013/2014: Natalia Grychowska

Kadencja 2012/2013: Jakub Łada

Kadencja 2011/2012: Tomasz Łukasik

Kadencja 2010/2011: Maciej Krawiec

Kadencja 2009/2010: Paulina Szymczyk