• Kongres Stomatologii, którego organizatorem merytorycznym jest Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, towarzyszy targom stomatologii i medycyny estetycznej V edycji Warsaw Dental Medica Show
  • Kierowanie Polskim Towarzystwem Stomatologicznym ograniczone ma być do jednej, dwuletniej kadencji
  • Podczas wyboru prezydenta PTS wyłaniany będzie także prezydent elekta.
  • Zmiany w zasadach kierowania PTS mają zdynamizować działanie towarzystwa naukowego - mówi prof. Tomasz Gedrange 

Kongres Stomatologii PTS podczas WDMS

Prof. dr hab. Tomasz Gedrange skarbnik generalny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego podczas pierwszego dnia Warsaw Dental Medica Show witał gości Kongresu Stomatologii, którego organizatorem merytorycznym, a zarazem partnerem strategicznym jest Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. 

Kongres Stomatologii to główna impreza towarzysząca targom stomatologii i medycyny estetycznej WDMS, które odbywają się na terenach wystawienniczych Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą (8 - 10 września). 

Zmiany w zasadach wyboru prezydenta PTS

Prof. dr hab. Tomasz Gedrange podczas rozmowy z infoDENT24.pl zasygnalizował zmiany, jakie następują w zasadach wyboru prezydenta PTS. 

- Polskie Towarzystwo Stomatologiczne silne jest autorytetami, ekspertami o wieloletnim doświadczeniu, którzy wyznaczają kierunki rozwoju nie tylko polskiej stomatologii. Oczywiście widzimy niezwykłe zaangażowanie w pracę w strukturach PTS po stornie ambitnych, młodych stażem zawodowym koleżanek i kolegów. Ten potencjał chcemy wykorzystać. Służą temu między innymi zmiany w zasadach wyboru prezydenta PTS. Myślę, że to będzie dobra decyzja. Chcemy ograniczyć kierowanie Towarzystwem do jednej, dwuletniej kadencji i połączyć ten wybór i z jednoczesnym wyłonieniem prezydenta elekta. To zapewni więcej pozytywnej energii we władzach PTS, a w konsekwencji zdynamizuje działanie całego Towarzystwa  - mówił prof. Tomasz Gedrange.

- Liczymy na to, a nasze oczekiwania nie są bezpodstawne, że młodzi lekarze dentyści zechcą jeszcze intensywniej wspierać rozwój PTS. Rozwój ten, liczony chociażby liczbą członków Stowarzyszenia, jest bezsporny. Oczywiście to nie podstawowy wyznacznik, o który nam chodzi - zapewnił prof. Tomasz Gedrange .

- Młodzi naukowcy stanowią potencjał, którego dobrym przykładem jest chociażby wykładowca inaugurujący Kongres Stomatologii podczas trwającej właśnie V edycji Warsaw Dental Medica Show. Jest nim Hubert Gołąbek, prezes nowo utworzonej endodontycznej sekcji PTS. Przedstawiał go, jako osobę prowadzącą wykład inauguracyjny Kongresu Stomatologii „Zasady prawidłowego otwierania komory zęba i uzyskiwania dostępu do kanałów korzeniowych”  nie kto inny jak od lat związany z PTS i jego honorowy prezydent prof. dr hab.  Marek Ziętek. To symboliczna sytuacja, wiele mówiąca o zmianach, którym podlega Towarzystwo - wskazał prof. Tomasz Gedrange.