• Korzyści stosowania skanera wewnątrzustnego i cyfrowych wycisków, rola lekarzy dentystów w diagnostyce nowotworów obszaru głowy i szyi, periodontologiczna chirurgia rekonstrukcyjna – możliwości i ograniczenia to tylko trzy z wielu zagadnień poruszanych podczas jubileuszu PTS.
  • Podczas jubileuszu PTS można było wziąć udział w serii warsztatów.
  • VI Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych – częścią jubileuszu PTS.

Sesja naukowa w ramach jubileuszu, który zorganizowano w łódzkim hotelu Double Tree by Hilton (27 i 28 listopada 2021 r.), w dużej mierze poświęcona była coraz bardziej rozpowszechnionym w stomatologii technologiom cyfrowym.

Jubileuszowe wykłady PTS

Dr Michał Nawrocki podczas inauguracyjnego wykładu podzielił się z uczestnikami swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy z protokołem cyfrowym.

Z jego prezentacji można było dowiedzieć się, jakie korzyści przynosi stosowanie skanera wewnątrzustnego i cyfrowych wycisków, a także jakie możliwości dla leczenia protetycznego daje współczesna technologia cyfrowa.

Lek. dent. Paweł Szuba-Paszkiewicz w kolejnym wykładzie skupił się na cyfrowej implant protetyce.

Jak podkreślał, implanty dentystyczne stały się ważnym środkiem leczenia we współczesnej stomatologii, a procedury wspomagane komputerowo odgrywają coraz większą rolę w codziennej praktyce dentystycznej. Nie ma więc sprzeczności w korzystaniu z nowoczesnej technologii komputerowej i nowych materiałów w równym stopniu dla młodych, jak i starszych ludzi.

Nie do przecenienia jest rola lekarzy dentystów w diagnostyce nowotworów obszaru głowy i szyi, o czym w swoim wykładzie opowiadał dr hab. n. med. Mariusz Szuta.

Omówił on procedury z zakresu chirurgii onkologicznej głowy i szyi, zarówno te wykonywane przez chirurgów szczękowo-twarzowych, jak i otolaryngologów. Jak podkreślał, poza rolą typowo leczniczą, zabiegi tego typu powinny obejmować również fazę rekonstrukcyjną, której zadaniem jest niwelowanie skutków wielopłaszczyznowego kalectwa czynnościowego oraz estetycznego spowodowanego rozległym wycięciem nowotworu. Współczesna chirurgia rekonstrukcyjna jest w stanie idealnie odwzorować kształt i objętość utraconych tkanek twardych i miękkich dzięki procedurom wspomaganym komputerowo, co znacznie poprawia chorym pooperacyjną jakość życia.

Zakończeniem sesji przedpołudniowej był wykład dr. n. med. Daniela Ciapińskiego, który omawiał zagadnienie zabiegu podnoszenia dna zatoki szczękowej (tzw. sinus lift).

Prezentacja skupiona była na diagnostyce, kwalifikacji pacjenta do zabiegu, doborze techniki, a także postępowaniu w przypadku powikłań podczas zabiegów sinus lift, tak aby uzyskiwać przewidywalne i długoterminowe efekty leczenia.

Kolejne wykłady wygłosili prof. dr hab. Małgorzata Pietruska („Periodontologiczna chirurgia rekonstrukcyjna – możliwości i ograniczenia”), lek. dent. Bartłomiej Karaś („10 kroków do sukcesu w endodoncji”) oraz dr n. med. Michał Sobczak („Dokąd zmierza współczesna stomatologia dziecięca”).

Jubileuszowe warsztaty PTS

Niezależnie od wykładów, podczas obu dni jubileuszu można było wziąć udział w serii warsztatów, z których część była ogólnodostępna, a inne płatne. Różniły się one długością – począwszy od trwających godzinę, a skończywszy na takich, na które trzeba było zarezerwować kilka godzin. Uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach pozamedycznych (dr. n. ekon. Magdalena Szumska), ale większość dotyczyła tematyki stricte stomatologicznej.

Warsztat na temat metod i materiałów stosowanych w rekonstrukcji ubytków kostnych wyrostka zębodołowego poprowadziła prof. Marzena Dominiak, a dr Łukasz Bańczyk wdrożył uczestników swojego warsztatu w tajniki implantacji nawigowanej. Dr Filippo Santarcangelo (Włochy) przedstawił techniki opracowania kanałów korzeniowych narzędziami NiTi.

Z kolei dr hab. Kinga Grzech-Leśniak oraz dr Massimo Froschecci (Włochy) przybliżyli zalety stosowania laserów w terapii tkanek miękkich i twardych.

Dr Katarzyna Buss-Maleszka wprowadziła uczestników swoich dwóch warsztatów w zagadnienie stomatologii cyfrowej w codziennej pracy lekarza dentysty, a tech. dent. Wiktoria Krąpiec zaprezentowała możliwości skanera wewnątrzustnego. Fakty i mity na temat deprogramacji narządu żucia przedstawił dr Błażej Szczerbaniewicz.

VI Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych

Drugiego (ostatniego dnia jubileuszu) odbywał się także VI Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych.

Jego uczestniczki miały okazję wysłuchać wykładów na temat wpływu COVID-19 na stan zdrowia jamy ustnej, protokołu pracy z pacjentem periodontologicznym, zasad zachowania higieny jamy ustnej po przeprowadzonych zabiegach chirurgicznych oraz stanu zawodowego higienistek i asystentek stomatologicznych w Polsce.

źródło: PTS