• Zakończył się proces przydziału studentów kierunków medycznych kształcących się w Ukrainie do polskich uczelni. 
  • Istnieje możliwość zmiany uczelni w ramach indywidualnych kontaktów z daną uczelnią, podkreśla resort zdrowia.  

Listy studentów z Ukrainy nie są obowiązujące

Przekazane przez Ministerstwo Zdrowia władzom uczelni zestawienia nie są obligatoryjne. W ramach kontaktów między uczelniami dopuszcza się możliwość przyjęcia na studia studenta spoza przekazanej listy.

Decyzja dotycząca przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z zagranicznej uczelni należy do kompetencji i samodzielnych rozstrzygnięć wśród władz uczelni.