Od kilku miesięcy na tym stanowisku był wakat.

Dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz jest dziekanem wydziału lekarsko-stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pełni też funkcję kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Ogólnej PUM.

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W tym celu występuje o przedstawienie kandydatów do towarzystw naukowych o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie. Wszystkie zgłoszone kandydatury przedstawiane są do zaopiniowania przez właściwe samorządy zawodów medycznych.