• CMKP podało m.in. program realizacji szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej
  • Przygotowano siedem ścieżek realizacji szkolenia, w zależności od kwalifikacji zawodowych uczestników
  • Literatura, pomocna w toku specjalizacji, obejmuje 17 pozycji zatwierdzonych przez konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej dr hab. n. med. Mariusza Szutę    

Siedem ścieżek specjalizacji  

Program specjalizacji w dziedzinie chirurgii szczękowo – twarzowej, zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia, obejmuje siedem ścieżek szkolenia, dla lekarzy:

Literatura pomocna w toku specjalizacji  

Wykaz piśmiennictwa obowiązującego lekarzy realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej 2023 oraz przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego: 

Podręczniki obowiązkowe w języku polskim
1. Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi. Podręcznik dla lekarzy i studentów, red. J. Zapała, G. Wyszyńska-Pawelec, wyd. 1, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.
2. Złamania wyrostka kłykciowego żuchwy, red. nauk. M. Kozakiewicz, wyd. 1, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
3. Chirurgia szczękowo-twarzowa, red. nauk. L. Kryst, wyd. 5, Warszawa, PZWL
Wydawnictwo Lekarskie, 2011.
4. Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R., Czopek J., Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Podręcznik dla studentów i lekarzy, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2009.
5. Radlanski R. J., Wesker K. H., Twarz. Atlas anatomii klinicznej, red. nauk. T. Kaczmarzyk, wyd. 1, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2015.
6. Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego, red. T. Kaczmarzyk, Warszawa, Wydawnictwo Kwintesencja, 2015.
7. Kaczmarzyk T., Goszcz A., Grodzińska L., Stypułkowska J., Woroń J., Zaleska M., Współczesna farmakoterapia w schorzeniach chirurgicznych jamy ustnej i tkanek okolicznych. Podręcznik dla studentów i lekarzy, wyd. 1, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
8. Dermatochirurgia, red. A. Włodarkiewicz, wyd. 1, Wrocław, Cornetis, 2009.
9. Chirurgia ortognatyczna, red. T. Gedrange, J. Zapała, M. Dominiak, wyd. 1, Wrocław, Edra Urban & Partner. 2018.

Czasopisma obowiązkowe w języku polskim
1. Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R., Update of the WHO classification of odontogenic and maxillofacial bone tumours, „J Stomatol” 2017; 70(5): 484-506. 

Podręczniki zalecane polskie i obcojęzyczne (opcjonalnie)
1. Chirurgia szczękowo-twarzowa, red. S. B. Bartkowski, wyd. 3 popr. i rozsz., Kraków, Collegium Medicum UJ, 1996.
2. Kowalik S., Chirurgia twarzy, Stalowa Wola, PHU Medop, 2005.
3. Różyło T. K., Różyło-Kalinowska I., Radiologia stomatologiczna, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2007.
4. Różyło-Kalinowska I., Różyło T. K., Tomografia wolumetryczna w praktyce
stomatologicznej, Lublin, Wydawnictwo Czelej, 2011.
5. Łasiński W., Anatomia głowy dla stomatologów, wyd. 6 popr. i uzup., Warszawa, PZWL, 1993.
6. Trybus M., Podstawy szycia chirurgicznego, Kraków, Medycyna Praktyczna, 2006. 

Obowiązujące standardy
1. Kaczmarzyk T., Babiuch K., Bołtacz-Rzepkowska E., Dominiak M., Konopka T.,
Lipski M., Olczak-Kowalczyk D., Szeląg A., Szuta M., Hryniewicz W., Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii, Narodowy Instytut Leków, 2019.

Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej dr hab. n. med. Mariusz Szuta.