Prof. Mansur Rahnama, kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie, krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii stomatologicznej został mianowany przez rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Wojciecha Załuskę pełnomocnikiem ds. Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie.

W zakres obowiązków pełnomocnika ds. Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie wchodzi:
- bieżące monitorowanie działalności Centrum,
- wnioskowanie o przeprowadzenie nadzwyczajnych kontroli Centrum,
- ocena wykorzystania potencjału Centrum,
- reprezentowanie rektora na spotkaniach z władzami Centrum,
- opiniowanie planowanych przekształceń i inwestycji w Centrum.

Mianowanie z 27 stycznia 2022 r. jest bezterminowe.

***

Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie stanowi największy w regionie ośrodek stomatologiczny, świadczący pełny zakres usług stomatologicznych.

W ramach Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii działają poradnie i pracownie:
Pracownia Nowoczesnych Technologii Dentystycznych
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii
Poradnia Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej
Poradnia dla Pacjentów Leczonych w Znieczuleniu Ogólnym
Poradnia Ortopedii Szczękowej
Poradnia Periodontologii
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego
Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego
Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Poradnia Stomatologii Zintegrowanej
Poradnia Stomatologii Zintegrowanej
Poradnia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
Pracownia Diagnostyki Obrazowej