• Prof. Mieszko Więckiewicz, jeden z odkrywców genetycznego podłoża bruksizmu i bezdechu sennego, z nominacją profesorską
 • To jeden z najmłodszych naukowców z najwyższym tytułem naukowym w historii polskiej medycyny
 • Prof. Mieszko Więckiewicz jest czwartym polskim lekarzem dentystą, przyjętym do prestiżowego towarzystwa International College of Dentists

Prof. Mieszko Więckiewicz jest jednym z najmłodszych profesorów w medycynie (tytuł uzyskał w wieku 35 lat). Młody naukowiec reprezentuje czwarte pokolenie stomatologów w rodzinie.

W 2020 r. badanie to zostało opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports, należącym do Grupy Wydawniczej Nature.

Uczony jest jednym z odkrywców związków bruksizmu sennego z ogólnoustrojowym stanem zapalnym, sennością, stresem oraz zaburzeniami hormonalnymi, które zostały opisany w czasopiśmie Nature and Science of Sleep.

Odkrycie to zostało zauważone w 2021 r. przez jeden z największych na świecie portali internetowych poświęconych medycynie czyli MEDPAGE TODAY, który opublikował artykuł dotyczący tego badania

Nominowany klinicznie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń skroniowo-żuchwowych, bólu ustno-twarzowego oraz stomatologicznej medycynie snu i kompleksowych protetycznych rekonstrukcjach uzębienia. 

Jako naukowiec zajmuje się m.in.:

 • etiologią,
 • diagnostyką i leczeniem zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego,
 • stomatologiczną medycyną snu,
 • badaniem nowoczesnych i eksperymentalnych materiałów, mających zastosowanie w stomatologii.

Prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz został czwartym polskim lekarzem dentystą, przyjętym do prestiżowego towarzystwa International College of Dentists.

 • Trzykrotny laureat różnych programów stypendialnych, które umożliwiły mu prowadzenie projektów naukowych w Niemczech.
 • Odbył praktyczne szkolenia podyplomowe z zakresu artykulacji, okluzji i szyn zwarciowych w renomowanych ośrodkach w Austrii i Niemczech.
 • Siedmiokrotnie otrzymywał Nagrody Indywidualne I Stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej.
 • Ukończył zaawansowane szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu żucia na Uniwersytecie Kentucky w USA pod kierunkiem prof. Jeffreya P. Okesona.
 • Członek rad naukowych czasopism: BMC Musculoskeletal Disorders, Journal of Clinical Medicine, BMC Oral Health, Healthcare, Frontiers in Neurology, Frontiers in Psychiatry oraz Journal of Stomatology.
 • Ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie diagnostyki chorób stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni narządu żucia zgodne z międzynarodowymi kryteriami diagnostycznymi dla zaburzeń skroniowo-żuchwowych (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, DC/TMD) w San Francisco, USA.
 • Odbył staże w Zakładzie Bólu Ustno-twarzowego Uniwersytetu w Tel Awiwie (Izrael) oraz w Klinice Bólu Ustno-twarzowego Uniwersytetu Kentucky (USA).
 • Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych:
  International Association for Dental Research,
  European Academy of Orofacial Pain and Dysfunction
  International College of Dentists.

Pracuje na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, a od 2012 r. jest wykładowcą wizytującym w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.