Prof. Mieszko Więckiewicz jest specjalistą  w dziedzinie protetyki stomatologicznej, kierownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej UMW.  Prowadzi badania nad zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi oraz zaburzeniami snu, które manifestują się w części twarzowej czaszki. O jego ostatnich badaniach tych problemów w dobie pandemii COVID-19 informujemy obszernie w tekście: Koronawirus: nieprawidłowości w narządzie żucia jako reakcja na zagrożenie podczas pandemii.

  Innym obszarem jego zainteresowań są właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne materiałów i substancji mających zastosowanie w rehabilitacji narządu żucia.

Prof. Mieszko Więckiewicz znalazł się na drugiej pozycji w prestiżowym gronie najwyżej ocenionych medyków w roku 2021.  Kandydaci  w konkursie "Supertalent w Medycynie 2021" organizowanym przez Puls Medycyny, byli oceniani w trzech kategoriach. Punktowano ich za osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody), zaangażowanie w działalność  publiczną (m.in. charytatywną, związkową, w stowarzyszeniach), ale też oceniano perspektywy dalszego rozwoju i szanse na wpływy w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w najbliższych latach.