Kapituła konkursu, wśród 10 realizacji naukowych, uhonorowała zespół prof. dr hab. n. med. Marzeny Dominiak, która blisko współpracowała z prof. Tomaszem Genrende współtwórcą patentu i współrealizatorem projektu naukowego.

Prof. Marzena Dominiak, prorektor UM we Wrocławiu do spraw strategii rozwoju, kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu, prezydent PTS, dziękując za wyróżnienie, wyjaśniła, że pomysłodawcą koncepcji naukowej, prowadzącej do personalizowanego przeszczepu kostnego w trójwymiarowej rekonstrukcji twarzoczaszki, jest dr Henryk Bursig z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. - To on zainspirował nas do pracy, dzięki niemu projekt zakiełkował, powstał i rozwijał się - mówiła prof. Marzena Dominiak. 

Laureatka "Złotego Skalpela 2020" słowa uznania skierowała do współtwórcy patentu i współrealizatora projektu naukowego prof. Tomasza  Gedrange, związanego z Technische Universität Dresden oraz UM we Wrocławiu. Prof. Tomasz Gedrange jest autorytetem w dziedzinie ortodoncji, implantologii i regeneracji tkanek.

W nagrodzonym projekcie badawczym naukowcy skupili się na wadach kostnych twarzoczaszki w wymiarze strzałkowym. W tym przypadku konwencjonalne leczenie chirurgiczne i ortodontyczne nigdy nie doprowadzało do całkowitej poprawy i rehabilitacji powstałych zmian. Aby temu zapobiec, naukowcy opracowali metodę personalizowanej diagnostyki i rekonstrukcji kości wyrostka zębodołowego w wymiarze strzałkowym z wykorzystaniem trójwymiarowych frezowanych bloków allogennych. Stanowi to element przygotowujący pacjenta do leczenia ortodontycznego w przypadkach granicznych lub jako leczenie komplikacji powstałych w trakcie terapii ortodontycznej.