Mirosław Stańczyk, infoDENT24.pl: Czy jest szansa na to, żeby z uznaniem mówiono o tym co pokażemy we wrześniu tego roku w Poznaniu podczas Kongresu FDI?
Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, kierownik naukowy Kongresu FDI Poznań 2016: W poprzednich latach Kongresy FDI organizowane były daleko od centralnych rejonów Europy w: Bangkoku (2015), New Delhi (2014), Stambule (2013), Hong Kongu (2012), Meksyku (2011), brazylijskim Salvadorze (2010), Singapurze (2009). Zatem przez siedem ostatnich lat dyskusja o tym co istotne dla branży stomatologicznej, zarówno  w aspekcie naukowym, jak i organizacyjnym, nosiła wymiar społeczno – kulturowy, w którym Europa nie zawsze potrafiła się odnaleźć.

Teraz, po latach przerwy, Europa wita globalną społeczność dentystów w Poznaniu. Sam ten fakt dużo wnosi nowego do przebiegu Kongresu. To nie tyle satysfakcja, co szczególna odpowiedzialność za przebieg dorocznego spotkania dentystów z całego świata.

infoDENT24.pl: Stomatologia po brazylijsku, czy hindusku jest czymś innym niż ta realizowana w Polsce, Niemczech, czy Hiszpanii?
Marzena Dominiak: Zdecydowanie inaczej rozłożone są akcenty. W Poznaniu zaprezentujemy dokonania, ale także kierunki rozwoju, na które w Europie zwraca się szczególną uwagę. Przedstawimy szeroko tematy dotyczące implantologii, ważne będą innowacyjne zagadnienia obejmujące medycynę regeneracyjną oraz chirurgię szczękowo – twarzową. Po raz pierwszy na forum FDI dyskutowane będą kwestie laseroterapii w leczeniu stomatologicznym. W Poznaniu zadebiutuje akademia osteointegracji, to nowa tematyka, której w zasadzie jeszcze nie prezentowano przy okazji Kongresów FDI.

infoDENT24.pl: Trudno jednak uwierzyć, że polscy naukowcy samodzielnie zdecydują co i kiedy będzie się dziać podczas poznańskiego Kongresu.
Marzena Dominiak: Zasady są ściśle określone. 25 proc. zagadnień zgłasza narodowy organizator, w tym wypadku – Polska. Drugie 25 proc. tematów desygnuje komitet naukowy FDI. Pozostałe 50 proc. jest wynikiem wspólnych decyzji. I znowu nie jest tak, że wszystko o czym zadecydował polski komitet naukowy an block jest akceptowane przez FDI. To centrala FDI ustala jak zostaną rozłożone akcenty, ilu będzie wykładowców prezentujących daną tematykę - i co najważniejsze - kto z naukowców podzieli się swoją wiedzą z nadzwyczaj wymagającymi słuchaczami.

infoDENT24.pl: Jak zatem wyglądała ta selekcja?
Marzena Dominiak: Ze wstępnie zgłoszonych 60 propozycji, które zostały nadesłane z Polski, wybraliśmy we własnym gronie 35 tematów. Spośród nich 22 zagadnienia będą prezentowane na forum FDI. Wśród kryteriów wyboru oczywiście była tematyka, ale duże znaczenie ma także osobowość wykładowcy, jego dorobek naukowy, to w jakim wymiarze jest aktywny na polu naukowym. W końcu analizowane były rekomendacje w kwestii sposobu prowadzenia wykładu, oceniane umiejętności skupienia uwagi słuchaczy. Nie zapominajmy, że część wykładów, przedstawianych podczas FDI, trwa pełną godzinę. Fakt ten - rzecz jasna - niesie ze sobą inne wyzwania niż 15-minutowa prezentacja.

Jestem przekonana, że dokonaliśmy optymalnego wyboru. Pokażemy, iż jesteśmy w centrum stomatologii XXI wieku. Chcemy udowodnić, że umiemy o tym co najnowsze i perspektywiczne w stomatologii nie tylko mówić, ale że potrafimy tego nauczać i oczywiście, że jesteśmy w stanie to wykonać.

infoDENT24.pl: FDI w Poznaniu Kongresem praktycznych umiejętności?
Marzena Dominiak: Tak, ale nie koncentrujemy się jedynie na nowoczesnych technologiach. Nie zapomnieliśmy o bardzo ważnym aspekcie naszego zawodu, pokazujemy wagę holistycznego podejścia do pacjenta. Mówimy wyraźnie: nie ma problemów tylko dotyczących stomatologii, nie powiązanych z ogólnym stanem zdrowia pacjenta. Leczymy całego człowieka. To dobrze, że aktywny udział w Kongresie wezmą także lekarze, biolodzy. Taka obsada da odpowiedni wymiar naszym wysiłkom w walce o zdrowy uśmiech człowieka, w efekcie o zdecydowanie zdrowsze społeczeństwa.

infoDENT24.pl: Kongres FDI to niepowtarzalna okazja dla znakomitych specjalistów, a przy tym doskonałych mówców, aby potwierdzili swój prestiż w branży stomatologicznej, czy jest jednak miejsce również dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie nauki?
Marzena Dominiak: Pierwsze kroki może nie, ale oczywiście promujemy kreatorów nowych rozwiązań, badaczy, którzy mają ambicję predestynować do miana najlepszych. Służą temu sesje posterowe i ustne, połączone z możliwością przeprowadzenia 2-minutowej dyskusji, służy temu również formuła ustnego wygłoszenia 10-minutowego wykładu w języku angielskim, tym razem  z 5-minutową dyskusją.

Z Polski napłynęło 180 zgłoszeń tematów, spośród których zakwalifikowano do prezentacji 162 prace. W sumie podczas tzw. free communicatios zostanie przedstawionych 749 prac.

Nie zapominajmy także o części warsztatowej poznańskiego FDI, która ma być istotną wartością całego Kongresu.

infoDENT24.pl: Co ma zrobić lekarz dentysta, aby jak najpełniej skorzystać z tej niepowtarzalnej okazji, wszak w ponad stuletniej historii Kongresów FDI jest on po raz pierwszy organizowany w Polsce, a być może po raz ostatni.
Marzena Dominiak: Po prostu trzeba być we wrześniu w Poznaniu. Liczymy, że pomiędzy 7 a 10 września będziemy gościli od 10 do 12 tysięcy uczestników Kongresu. Przygotowaliśmy duże aule, które są w stanie pomieścić 2 – 3 tysiące osób, będą także mniejsze sale dla kilkudziesięciu osób, które zechcą uczestniczyć w poszczególnych sesjach posterowych.

Pamiętajmy, że w trakcie Kongresu każdy jego uczestnik będzie mógł zdobyć międzynarodowe punkty akredytacyjne, w inny sposób naliczane niż odbywa się to w Europie. W tym celu każdy uczestnik otrzyma swoje elektroniczne konto. Dzięki pomocy elektronicznego systemu przetwarzania danych będzie wiadomo który ze słuchaczy i jak długo uczestniczył w konkretnych wykładach i warsztatach. To wszystko przełoży się na indywidualną punktację.

infoDENT24.pl: Nie sposób przez kilka dni chłonąć tylko wiedzę. Co w czasie wolnym, czy Poznań sprosta wymogom gości z całego świata, wszak nie jest mekką turystów.
Marzena Dominiak: Stolica Wielkopolski wcale nie jest Kopciuszkiem, jeśli chodzi o atrakcje turystyczne. Goście z dalekich zakątków świata, będąc w Polsce, z pewnością nie poprzestaną jednak na Poznaniu. Wiemy, że dużym zainteresowaniem cieszą się: Kraków, Gdańsk, Warszawa, Wieliczka.

Polscy organizatorzy zadbali o bogatą ofertę dla gości z kraju i zagranicy. Będą warsztaty lepienia pierogów, przygotowywania kołaczy, wykonywania koronek, pokazy tańców i strojów regionalnych.

Cóż, dobrze byłoby, aby podczas Kongresu FDI w Poznaniu ograniczenie doby do 24 godzin przestało obowiązywać.