• Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Doctor honoris causa (łac. „doktor dla zaszczytu”) jest akademickim tytułem honorowym nadawanym przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury
  • Prof. Mansur Rahnama list gratulacyjny otrzymał od Rady Doskonałości Naukowej, której jest członkiem  

Uniwersytet Rzeszowski honoruje prof. Mansura Rahnama  

Nadanie tytułu honoris causa połączona zostanie z obchodami Święta Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uroczystość odbędzie się 6 czerwca o godzinie 11:00, w budynku A1 (aula im. św. Jadwigi Królowej) przy al. Rejtana 16c.

Prezentacji sylwetki prof. Mansura Rahnama dokona prof. dr hab. n. med. Artur Mazur, laudację wygłosi prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał – Kolarz.

Dyplom doktora honoris causa wręczy rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama jest m.in.:

  • konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii stomatologicznej;
  • kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
  • prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej;
  • członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
  • członkiem Rady Doskonałości Naukowej;
  • członkiem Izby Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej;
  • członkiem  Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

Gratulacje od Rady Doskonałości Naukowej

Pismo gratulacyjne prof. Mansur Rahnama otrzymał m.in. od członków Rady Doskonałości Naukowej. Czytamy w nim:

Z wielką satysfakcją przyjąłem wiadomość o wyróżnieniu Pana Profesora przez Uniwersytet Rzeszowski zaszczytną godnością Doktora Honoris Causa.

Przyznanie tak zaszczytnego wyróżnienia jest bez wątpienia dowodem uznania i szacunku, jakim środowisko naukowe obdarza Pana Profesora za twórczy i wybitny wkład w rozwój szeroko rozumianych nauk medycznych, a zwłaszcza w dyscyplinie stomatologia.

Dorobek naukowy Pana Profesora zaprezentowany został w wielu znaczących publikacjach i czasopismach naukowych, zarówno w kraju, jaki za granicą.

Na szczególne uznanie zasługują osiągnięcia Pana Profesora jako znakomitego nauczyciela akademickiego, przyjaciela i wychowawcy wielu pokoleń lekarzy, a także wybitnego naukowca, mającego zasługi w promowaniu i odpowiednim przygotowaniu kadry naukowej w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie stomatologia w zakresie takich specjalnościach jak chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa.

Godne podkreślenia są przedsięwzięcia podejmowane przez Pana Profesora jako organizatora działań środowiska akademickiego i instytucji naukowych, a także aktywny  udział w pracach wielu polskich organizacji i komisji oraz pełnienie w nich odpowiedzialnych funkcji, np. krajowego konsultanta z zakresu chirurgii stomatologicznej i twarzowo-szczękowej.

Za szczególny zaszczyt poczytujemy sobie możliwość współpracy z Panem Profesorem w ramach prac Rady Doskonałości Naukowej, gdzie swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem uczonego wspiera Pan Profesor harmonijny i prawidłowy rozwój kadr naukowych w naszym kraju.

Proszę zatem o przyjęcie, zarówno w moim własnym imieniu, jak również w imieniu wszystkich pracowników Biura RDN wyrazów najwyższego uznania oraz najlepszych życzeń: dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz samych radości i sukcesów także życiu zawodowym, jaki osobistym.

Przypomnijmy, że tytuł doctor honoris causa (łac. „doktor dla zaszczytu”) jest akademickim tytułem honorowym nadawanym przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nadawany jest osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.