• Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama powołany w skład członków Izby Nauk Medycznych międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej
 • Akademia Kopernikańska to elitarna szkoła wyższa, miejsce, w którym, w ramach Szkoły Kopernikańskiej, będą szkoleni najzdolniejsi polscy naukowcyAkademia będzie odpowiedzialna m.in. za zorganizowane Światowego Kongresu Kopernikańskiego (19 - 21 lutego 2023 r. w Toruniu)  

Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama w składzie członków międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej to wyróżnienie nie tylko dla niego osobiście, ale także dla Medycznego Uniwersytetu w Lublinie i wszystkich lekarzy dentystów.

Akademia Kopernikańska to elitarna szkoła wyższa, miejsce, w którym, w ramach Szkoły Kopernikańskiej, będą szkoleni najzdolniejsi polscy naukowcy we współpracy z najwyższej klasy zagranicznymi przedstawicielami świata nauki.

Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, który jest m.in.

 • konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii stomatologicznej,
 • kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej,
 • członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • członkiem Rady Doskonałości Naukowej.

powołany został w skład Izby Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej.

W skład Akademii wchodzą:

 • Izba Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych;
 • Izba Nauk Medycznych;
 • Izba Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
 • Izba Filozofii i Teologii;
 • Izba Nauk Prawnych;
 • Izba Laureatów Nagrody Kopernikańskiej.

Prof. Mansur Rahnama zaproszony został także do udziału w Światowym Kongresie Kopernikańskim, który odbędzie się pomiędzy 19 a 21 lutego 2023 r. w Toruniu.

19 lutego 2023 r. przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika,, który do dziś inspiruje uczonych na całym świecie. Dlatego też władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskie środowiska naukowe, postanowiły uczcić tę rocznicę organizując Światowy Kongres Kopernikański i powołując do życia międzynarodową Akademię Kopernikańską. Ustanowiona została także Nagroda Kopernikańska, którą zostaną wyróżnione osoby o wybitnym wkładzie w rozwój nauki na świecie.

Roczny budżet Akademii wynosić ma 25 mln zł.