14 marca 2022 r. w siedzibie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie przy ul. dr. Witolda Chodźki 6 odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej.

Zebranie otworzył prezes Zarządu Głównego prof. Mansur Rahnama, informując, że na podstawie § 20, 24 i 27 pkt. 6 Statutu Towarzystwa - Zarząd Główny zwołał Walne Zgromadzenie - w celu realizacji zadań statutowych (Uchwała nr 1/2/2022 z 8 lutego 2022 r.).

W ramach tych zadań Walne Zgromadzenie m.in. rozpatrzyło, przyjęło i zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (§ 26 Statutu).

W trakcie Walnego Zgromadzenia przeprowadzono wybór władz Towarzystwa na kadencję 2022-2025.

Na stanowisko prezesa Towarzystwa wybrano ponownie prof. zw. dr hab. n. med. Mansura Rahnama - konsultanta krajowego z dziedziny chirurgii stomatologicznej.

Wiceprezesami zostali: dr hab. n. med. Mariusz Szuta - konsultant krajowy z dziedziny szczękowo-twarzowej oraz dr n. med. Wojciech Popowski.

Na stanowisko skarbnika wybrano dr n. med. Grzegorza Hajduka.

Funkcję sekretarza pełnić będzie dr n. med. Michał Łobacz.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
- prof. dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk,
- dr n. med. Marcin Berger,
- dr Igor Kresa.

 Sąd Koleżeński pracować będzie w składzie:
- dr hab. n. med. Kornel Krasny,
- dr hab. n. med. Grzegorz Trybek,
- dr n. med. Maciej Jagielak.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej zdecydowano o nadaniu statusu Członka Honorowego prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Wojtowiczowi oraz dr n. med. Maciejowi Jagielakowi.