Prof. Orhan wziął udział w międzynarodowym sympozjum „Advances in Dental Education during COVID-19”, zorganizowanym przez UM w Lublinie.

Jak podaje UM w Lublinie, turecki uczony wygłosił „Artificial intelligence and virtual reality in dentistry”.

W konferencji w formie hybrydowej udział wzięło ponad 400 uczestników z kraju i z zagranicy.

Obecność prof. Kaana Orhana w UM w Lublinie należy zawdzięczać kontaktom prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowskiej, kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo - Twarzowej UM w Lublinie, prodziekan Wydziału  Lekarsko Dentystycznego.

Kolejne zajęcia dydaktyczne dla studentów UM w Lublinie prof. Kaan Orhan będzie realizował w semestrze letnim.

Prof. Kaan Orhan jest absolwentem Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Ankarze. Kończył studia doktoranckie w Zakładzie Diagnostyki i Radiologii Jamy Ustnej tego wydziału.

Stypendysta japońskiego Ministerstwa Edukacji (MONBUSHO) i do 2002 r. odbywał studia doktoranckie na Wydziale Radiologii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Osaka w Japonii. Po powrocie uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Ankarze w 2003 r. Kontynuował pracę w tej samej jednostce jako lekarz specjalista.

Uczony nadal pracuje na Wydziale Radiologii Stomatologicznej Uniwersytetu w Ankarze. Od 2018 r. realizuje się również jako badacz i specjalista w Zakładzie Radiodiagnostyki i Patologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu KU Leuven w Belgii.

Prof. Kaan Orhan jest autorem 200 artykułów w prasie fachowej poza Turcją i ponad 50 artykułów tureckich. Wyniki jego prac cytowano 2 tys. razy.

Prof. Kaan Orhan jest laureatem m.in.: Ankara University Science Award (2018 r.), Lincoln R. Manson-Hing Honorable Mention Award - przyznaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Radiologii Szczękowo - Twarzowej, nagrody w dziedzinie TDB Oral and Dental Health w 2015 r.