Prof. Jamil Shibli pracuje na Wydziale Badań Stomatologicznych Uniwersytetu Guarulhos w Brazylii. Jego badania koncentrują się m.in. na implantologii i periodontologii, chorobach tkanek okołowszczepowych, sterowanej regeneracji kości, czynnikach wzrostu, topografii powierzchni implantów, laseroterapii, cyfrowej stomatologii i RCT.

Został wyróżniony wśród 25 najlepszych badaczy na świecie, publikujących o periimplantitis.

Uczony współpracuje z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu od dłuższego czasu - jest edytorem tematycznym działu Stomatologia w Advances in Clinical and Experimental Medicine.

W związku z wykładem gościnnym profesora na UMW, 25 listopada w godz. 12:00-15:30 ogłoszono godziny dziekańskie dla studentów IV i V roku kierunku lekarsko-dentystycznego.

Szczegółowy program spotkań naukowych:
- interdyscyplinarne spotkanie naukowe dotyczące projektów badawczych z pracownikami Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Katedry Chirurgii Stomatologicznej, Periodontologii, Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej;
- szkolenie dla pracowników Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, w tym Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, z zakresu cyfrowego projektowania bloków kostnych dla zabiegów augmentacji kości wyrostka zębodołowego pt „3D printed customized bone blocks for bone regeneration: translational clinical research”;
- spotkanie z Komitetem Redakcyjnym czasopisma Advances in Clinical and Experimental Medicine, ACEM;
- wykład dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych pt. “Treatment of Peri-implantitis: current clinical update”.

Streszczenia blisko 300 prac naukowych  prof. Jamila Shibli