W ostatnim dniu V Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii (6 – 8 października 2022 r.) wybrano nowe władze.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na czele Towarzystwa stanęła prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska zastępując w pełnieniu tej funkcji dr hab.n.med. Barbarę Drogoszewską, która została wybrana na prezesa honorowego tej organizacji. Barbara Drogoszewska uhonorowana została w ten sposób za szczególne zasługi, wielkie zaangażowanie i nieoceniony wkład pracy w realizację celów Towarzystwa podczas pełnienia dwukrotnie funkcji prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa.

Prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska kieruje oddziałem Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej woj. śląskiego, prowadzi Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej w Tychach.