• Problemy związane z planowaniem i leczeniem interdyscyplinarnym u pacjentów z zaburzeniami okluzji i stawu skroniowo-żuchwowego są tematem szkolenia organizowanego przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu
  • Kurs zaplanowany jest na 17 czerwca 2023, w godz. 10:00-14:00
  • Uczestnicy otrzymują 4 punkty edukacyjne

Zaburzenia okluzji i stawu s-ż. Szkolenie DILnet

Śląska Izba Lekarska organizuje szkolenie, podczas którego wyjaśnione zostaną różnorodne aspekty leczenia interdyscyplinarnego u pacjentów z zaburzeniami okluzji i stawu skroniowo-żuchwowego.

Kurs odbędzie się 17 czerwca 2023 r. 

Termin szkolenia:  17 czerwca 2023 r. godz. 10:00 -14:00
Miejsce: Dolnośląska Izba Lekarska, ul. Matejki 6, Wrocław
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Jan Nienartowicz

Uczestnikom kursu przysługują cztery punkty edukacyjne.

Wykłady poprowadzi lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz.

Program szkolenia DIL z zakresu zaburzeń okluzji i i stawu skroniowo-żuchwowego

Tematy, które będą poruszane podczas szkolenia:

  • Planowanie interdyscyplinarne u pacjentów z zaburzeniami okluzji.
  • Testy przesiewowe – kiedy pacjent wymaga leczenia przez lekarza stomatologa, a kiedy przez specjalistę od problemów okluzji i stawu skroniowo-żuchwowego?
  • Zastosowanie szyny stabilizującej w terapii wstępnej. Rola wirtualnego artykulatora w planowaniu prawidłowej okluzji.
  • Położenie lecznicze vs położenie anatomiczne głowy żuchwy w stawie skroniowo-żuchwowym. Czy szukanie i stosowanie centralnej relacji ma wymiar praktyczny? Jak zmiana wymiaru pionowego zwarcia na poziomie zębów i stawu skroniowo-żuchwowego wpływa na planowanie leczenia u pacjentów z zaburzeniami okluzji i stawu skroniowo-żuchwowego?
  • Omówienie przejścia z leczenia wstępnego na kompleksowe leczenie ostateczne na wybranych własnych przypadkach. 

Zgłoszenia na szkolenie 

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny się zgłaszać pisemne do Komisji Kształcenia DRL.
 e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl 
lub telefoniczne nr (71) 79-88-068, (71) 79-88-081.