Dr hab. n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska została nowym prezesem wielkopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.Przypomnijmy, że kilka tygodni temu z funkcji szefa oddziału zrezygnował dr hab. Mariusz Pryliński, a ze stanowiska wiceprezesa ustąpiła prof. Anna Surdacka.

W toku wyborów najwięcej głosów uzyskała doc. Marzena Wyganowska - Świątkowska, wiceprezesami zostali: dr hab. Agnieszka Przystańska oraz dr n. med. Włodzimierz Łojewski. Na nowego członka zarządu wybrano lek. dent. Ivo Domagałę. Pozostałe osoby z wybrane w kadencji 2018-2021 pozostały w Zarządzie Oddziału.

W Łodzi bez zmian. Prof. dr hab. n. med. Beata Dejak w dalszym ciągu będzie pełnić funkcję prezesa łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wiceprezesem oddziału wybrano dr Marzenę Kacprzak-Ogłuszka, sekretarzem został dr Piotr Ślusarski, a skarbnikiem prof. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska.