PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prawo Wykonywania Zawodu. Sprawdź jakie formalności

Autor: nieck • Źródło: wil.org.pl/infoDENT24.pl
24-09-2022, 09:59
Prawo Wykonywania Zawodu. Sprawdź jakie formalności PWZ po zaliczeniu stażu podyplomowego Fot. AdobeStock
Lekarze i lekarze dentyści, którzy właśnie kończą staż podyplomowy
mogą składać dokumenty w izbie lekarskiej w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu. Warunkiem jest jednak uzyskanie zaliczenia i podpisanie przez koordynatora lub opiekuna całości stażu podyplomowego. Jakie dokumenty trzeba skompletować, by dopełnić wszystkich formalności.
 • Po uzyskaniu zaliczenia całości stażu podyplomowego należy złożyć do izby lekarskiej dokumenty m.in., kartę stażu podyplomowego uzupełnioną o wszystkie wpisy oraz świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego / Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego
 • Prawo Wykonywania Zawodu może być odebrane wyłącznie osobiście przez lekarza lub lekarza dentystę, któremu wydawane jest prawo. 

Po stażu podyplomowym. Uzyskiwanie prawa wykonywania zawodu

Wielkopolska Izba Lekarska przypomina, że w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty po stażu podyplomowym należy złożyć komplet wymaganych przez izbę lekarską dokumentów. Jednak pierwszym warunkiem, który należy spełnić jest zaliczenie i podpisanie przez koordynatora lub opiekuna całości stażu podyplomowego.

Dokumenty wymagane przez izbę lekarską:

 • Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy – W-2;
 • Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;
 • Karta stażu podyplomowego uzupełnioną o wszystkie wpisy (w tym zaliczenie stażu – ostatnia strona Karty), prosimy o wklejenie lub przyszycie zszywaczem w odpowiednim miejscu stażu teoretycznego (bioetyka, prawo medyczne, orzecznictwo) potwierdzenia odbycia kursu
 • Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska) – odpis aktu małżeństwa wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
 • Prawo wykonywania zawodu/prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego;
 • Kopia oraz oryginał do wglądu pierwszego pozytywnie zdanego świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego / Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego;
 • W przypadku przedłużonego stażu podyplomowego kserokopia świadectw pracy ( udokumentowany powód przedłużenia stażu na stronie numer 2 książeczki stażowej podpisany przez osobę upoważnioną);
 • Kopia świadectwa pracy (w przypadku wydłużonego stażu np. zwolnienie L4, urlop macierzyński);
 • Oświadczenie dotyczące elektronicznego kolportażu Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Dodatkowo potrzebne może być świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie w przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź zdały w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK (wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim).

Odbiór PWZ. Wyłącznie osobiście przez lekarza, który je otrzymał  

Termin składania: Lekarze dentyści – do 4 października 2022 r.
Lekarze – do 3  listopada 2022 r.

PWZ może być odebrane wyłącznie osobiście przez lekarza lub lekarza dentystę, któremu wydawane jest prawo.  Wnioski lekarzy będą rozpatrywane na listopadowych posiedzeniach Prezydium. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
staż podyplomowy   PWZ  

POLECAMY W SERWISACH