67. Meeting EDSA przeprowadzony zostanie od 12 do 24 kwietnia 2021 r. online (ze względu na okoliczności związane z pandemią COVID-19).  Spotkanie w internecie zawierać będzie mieszankę: wykładów, sesji panelowych, szkoleń, sesji sponsorskich, konkursów, i walnego zgromadzenia EDSA.

Udział w 67. Meetingu jest bezpłatny dla wszystkich studentów stomatologii na całym świecie (w tym tych, którzy ukończyli studia w ciągu ostatniego roku).

Formularz rejestracyjny  

Każdy student stomatologii, jeśli ma własne badania i jest członkiem PTSS, może zgłosić swoją prace na konkurs EDSA Lecture. To wyjątkowa okazja do zaprezentowania badań na europejskim poziomie.

Warunki konkursu EDSA Lecture 

Celem Konkursu EDSA jest stymulowanie badań studentów stomatologii, zapewnienie miejsca do dzielenia się innowacyjnymi danymi naukowymi, prezentowanie unikatowych projektów badawczych oraz zachęcanie do nawiązywania kontaktów między studentami stomatologii o podobnych zainteresowaniach.

Autorzy najlepszych 10 streszczeń prac naukowych zostaną zaproszeni do wygłoszenia prezentacji podczas Meetingu EDSA. Kandydaci powinni być studentami studiów licencjackich stomatologii lub dentystami, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż dwa lata temu.
Wszystkie abstrakty muszą być oryginalnymi pracami.
Złożenie wniosku odbywa się za pośrednictwem formularza Google.
Czas trwania wykładu to 10 minut, po którym nastąpi 3-minutowa dyskusja.
Streszczenie, slajdy i prezentacja muszą być w języku angielskim.
Oficjalna strona internetowa: www.edsaweb.org