Sesja składała się z pięciu wykładów. Anna Szymańska omówiła możliwe modele współpracy w gabinecie stomatologicznym i podpowiadała, jak stworzyć efektywnie funkcjonujący zespół stomatologiczny oparty na współpracy nie na konkurencji. - Powinniśmy dążyć do współpracy i wzajemnie się wspierać. To pozwoli nam stworzyć dobrze funkcjonujące zespoły stomatologiczne. Wszyscy mamy wpływ na to, jak pracuje dany zespół - podkreślała.

Dr n. med. Marek Bladowski przekonywał do korzystania ze sprawdzonych zasad ergonomii w gabinecie higienizacji oraz zachęcał do używania systemów powiększających, w tym lup i mikroskopu stomatologicznego. Omówił zalety podziału kompetencji pomiędzy lekarzem dentystą i higienistką stomatologiczną oraz wskazywał, jak skutecznie i efektywnie może działać samodzielny gabinet jamy ustnej.

Lek. stom. Jarosław Żądło oraz hig. stom. Bogumiła Kluska-Luberda zachęcali do opracowania modelu biznesowego oraz modelu pracy zespołowej. Dzielili się sprawdzonymi praktykami z pracy swojego zespołu stomatologicznego. Podkreślali wartość, jaką wnieść może dobrze funkcjonujący gabinet higieny do całości praktyki gabinetu stomatologicznego oraz zachęcali obecne na sali higienistki i higienistów do kreatywności oraz inicjatywy w zakładaniu i zarządzaniu takim gabinetem.

Hig. stom. Katarzyna Ostrowska obrazowo przeprowadziła uczestników spotkania przez modelową wizytę w samodzielnym gabinecie higieny. Podpowiadała, jak zorganizować wizytę pierwszorazową oraz wizyty kontrolne. - Efektywna, oparta na sprawdzonych i stosowanych zasadach, praca higienistek stomatologicznych doprowadza do rekomendacji lekarzy dentystów oraz do przekazywania nam odpowiedzialności za samodzielne zabiegi higienizacyjne w gabinecie. Do tego powinnyśmy dążyć - przekonywała. 

Na zakończenie dr n. med. Kinga Grzech przekazała praktyczne informacje o tym, jak właściwie i praktycznie zaprojektować i wyposażyć gabinet higieny jamy ustnej.

- Bardzo mi się podobała tegoroczna sesja. Zachęciła mnie do podjęcia starań, aby w gabinecie w którym pracuję, powstał samodzielny gabinet higieny. Wierzę, że to mi się uda. Z pewnością spróbuję - powiedziała po zakończeniu sesji pani Katarzyna, higienistka stomatologiczna z Kutna.

- Zaprezentowane wykłady były bardzo interesujące, a co ważne, pokazały możliwe rozwiązania dla polskich higienistek stomatologicznych - oceniła Danuta Kaczmarska, Prezydent Stowarzyszenia Polskich Higienistek Stomatologicznych. - Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się także do zwiększenia członków w naszym Stowarzyszeniu. To dla nas bardzo ważne - dodała.

- Instytut Blend-a-med Oral-B, dokłada starań, aby wspierać środowisko higienistek stomatologicznych, zarówno w rozpoznawalności ich zawodu wśród pacjentów i lekarzy stomatologów, jak i w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych. To dlatego, po raz kolejny, objęliśmy sesję szkoleniową organizowaną w ramach CEDE, patronatem naukowym i wsparciem organizacyjnym - powiedziała lek. dent. Monika Adamczyk, dyrektor ds. Naukowych Instytutu Blend-a-med Oral-B.