• Trwa konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej UM w Białymstoku
 • Kandydaci poza prawem wykonywania zawodu powinni mieć zaliczone szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii dziecięcej
 • Zgłoszenia na konkurs do 13 lipca

Zakład Stomatologii Dziecięcej. Praca dla asystenta

Trwa konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Warunki dla kandydatów:

 • - ukończone studia wyższe na kierunku lekarsko-dentystycznym,
 • - posiadanie prawa wykonywania zawodu,
 • - zaliczone szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie stomatologii dziecięcej,
 • - biegła znajomość języka angielskiego.

Potrzebne dokumenty. Stanowisko asystenta

Jakie dokumenty należy przygotować na konkurs

 • podanie do rektora,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • wykaz publikacji w bazie Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index lub innej z podaniem liczby przyznanych punktów MEiN,
 • udzielone patenty na wynalazki,
 • pozyskane granty,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku objętym konkursem.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Dokumenty  należy składać w dziekanacie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, w kopercie z opisem: „Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej”

Termin składania dokumentów: 13 lipca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 31 sierpnia 2023 r