• Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym w Warszawie poszukuje asystenta
 • Wśród wymaganych kwalifikacji licencjat z technik dentystycznych oraz
  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do 22 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.

Warunki konkursu WUM. Stanowisko asystent dydaktyczny w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej 

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił konkurs na stanowisko asystent dydaktyczny w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • tytuł zawodowy magistra,
 • licencjonowany technik dentystyczny,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie:

Dokumenty wymagane w konkursie 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim – jeśli dotyczy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – jeśli dotyczy,
 • kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM) – jeśli dotyczy.

Termin składania dokumentów: 22 czerwca 2023 r., do godz. 15.00.

Dokumenty tylko w języku polskim, przesłane pocztą elektroniczną na adres konkursy@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule e-maila (nr ref. AO/1220 - 54/2023).

Informacje na temat konkursu: tel.: (0-22) 57-20-185/167, e-mail: konkursy@wum.edu.pl.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie