• Wakat na jednym stanowisku asystenta  dydaktycznego w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Wśród wymagań, które należy spełnić:
 • Dokumenty należy składać do  do 19 czerwca 2023 r.

Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej. Praca asystenta dydaktycznego

Trwa konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą do niego przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz spełniają następujące kryteria:

Wymagania konkursu

Konkurs na stanowisko asystenta. Jakie dokumenty są wymagane

Potrzebne dokumenty 

 • podanie skierowane Rektora,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
 • oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ,
 • oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowe dokumenty 

 • wykaz publikacji w bazie Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index lub innej z podaniem liczby przyznanych punktów MEiN,
 • udzielone patenty na wynalazki,
 • pozyskane granty.

Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku objętym konkursem.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty postępowania konkursowego należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, Białystok, w kopercie z opisem: „Konkurs na stanowisko asystenta
dydaktycznego w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej”.

Termin składania dokumentów: 19 czerwca 2023 r.
Konkurs ma być rozstrzygnięty do 30 czerwca 2023 r

Szczegóły i pełna treść konkursu