PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Praca na stomatologii. Zgłoszenia do 30 grudnia

Autor: nieck • Źródło: pmp.edu.pl
30-11-2022, 15:46
Praca na stomatologii. Zgłoszenia do 30 grudnia Możliwość zatrudnienia w Akademii Medycznej w Poznaniu Fot. AdobeStock
Rektor UM w Poznaniu ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Stomatologii Zintegrowanej na Wydziale Medycznym.
Składanie dokumentów do 30 grudnia 2022 r.
 • Możliwość pracy w Klinice Stomatologii Zintegrowanej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Termin składania dokumentów to 30 grudnia 2022 r.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia

Klinika Stomatologii Zintegrowanej UM w Poznaniu. Wolne stanowisko asystenta

Trwa konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Stomatologii Zintegrowanej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 19/ 2019 z 20 marca 2019 r.)

Zgłoszenie do konkursu

Co powinno zawierać zgłoszenie do konkursu:

 • deklarację przystąpienia do konkursu
 • życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi
 • odpis dyplomu
 • ocenę okresową dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni — opinia ostatniego pracodawcy
 • prawo wykonywania zawodu
 • informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 236/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 18 grudnia 2019 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji
 • informację o dorobku dydaktycznym
 • oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.113 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)
 • oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • ewentualnie inną dokumentację.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego.

Termin składania dokumentów: 30 grudnia 2022 r.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10 pokój nr 141.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia   UM w Poznaniu   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH