PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Praca na stomatologii. Zgłoszenia do 27 grudnia

Autor: nieck • Źródło: umlub.pl
25-11-2022, 17:33
Praca na stomatologii. Zgłoszenia do 27 grudnia Praca na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Fot. AdobeStock
Katedra i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie robi nabór na stanowisko młodszego asystenta. Dwa wakaty, zgłoszenia do 27 grudnia 2022 r.
 • Trwa konkurs na dwa stanowiska młodszego asystenta w grupie dydaktycznej w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zgłoszenia do 27 grudnia 2022 r.

Młodszy asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. Konkurs na dwa stanowiska 

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłosił konkurs na dwa stanowiska młodszego asystenta w grupie dydaktycznej w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Warunki stawiane kandydatom:

Czas na złożenie dokumentów. 27 grudnia 2022 r.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni przesłać następujące dokumenty:

 • Podanie skierowane do dziekana,
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • C.V.,
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego, w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Termin składania dokumentów: 27 grudnia 2022 r. w dziekanacie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208)  po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym (nr tel.: (81) 448 60 05, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl).

W celu poświadczenia kserokopii wymaganych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu ich oryginałów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia   UM Lublin  

POLECAMY W SERWISACH