• Trwa konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej, na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM
  • Praca w pełnym wymiarze 
  • Oferty należy składać do 12 października br. Przyjmowane są dokumenty wyłącznie przez e-mail

Warunki konkurs na stanowisko asystenta na WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłosił konkurs na stanowisko
asystenta dydaktycznego w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej, na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym. 

Praca w pełnym wymiarze czasu.

Wymagania stawiane kandydatom

Jakie dokumenty należy przygotować

  • życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych,
  • zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim – jeśli dotyczy,
  • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu – jeśli dotyczy,
  • kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM) – jeśli dotyczy.

Termin składania dokumentów: 12 października 2022 r., do godz. 15.00.
Dokumenty (wyłącznie w języku polskim) należy przesłać  pocztą elektroniczną na adres konkursy@wum.edu.pl z podaniem numeru
referencyjnego w tytule e-maila. Dokumenty w formie papierowej nie będą
przyjmowane.