• Jest wakat na stanowisku adiunkta w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Wśród wymagań doktorat z nauk medycznych i specjalizacja w dziedzinie stomatologii zachowawczej, stomatologii zachowawczej z endodoncją,   stomatologii dziecięcej, protetyki stomatologicznej,periodontologii lub chirurgii stomatologicznej
 • Zgłoszenia do 31 lipca

Zakład Stomatologii Zintegrowanej UM w Białymstoku. Konkurs na stanowisko adiunkta

 Ogłoszono konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Kryteria wymagań:

 • ukończone studia wyższe na kierunku lekarsko-dentystycznym,
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu,
 • specjalizacja w dziedzinie stomatologii zachowawczej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją lub stomatologii dziecięcej lub protetyki stomatologicznej lub periodontologii lub chirurgii stomatologicznej,
 • stopień doktora nauk medycznych,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Kandydat na stanowisko adiunkta. Jakie dokumenty są  wymagane

Od kandydatów zgłaszających się do konkursu, wymagane są następujące dokumenty:

 • Podanie skierowane Rektora,
 • Kwestionariusz osobowy, 
 • Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • Oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • Oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • Wykaz publikacji w bazie Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index lub innej z podaniem liczby przyznanych punktów MEiN,
 • Udzielone patenty na wynalazki,
 • Pozyskane granty.
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku objętym konkursem.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Termin składania dokumentów: 31 lipca 2023 r.

Wynik konkursu będzie ogłoszony do 30 września 2023 r.