• Trwa konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ortodoncji, w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
 • Wymagane m.in. prawo wykonywania zawodu oraz specjalizacja w dziedzinie ortodoncji  
 • Zgłoszenia do  25 sierpnia 2023 r.

Asystent w Zakładzie Ortodoncji. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Ogłoszono konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Ortodoncji, w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Wymagania stawiane kandydatom:

Wykaz dokumentów. Stanowisko asystenta UM w Białymstoku

Jakie dokumenty należy przygotować:

 • Podanie skierowane rektora,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • Oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
 • Wykaz publikacji w bazie Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index lub innej z podaniem liczby przyznanych punktów MEiN,
 • Udzielone patenty na wynalazki,
 • Pozyskane granty.
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku objętym konkursem.

  Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Termin składania dokumentów:  25 sierpnia 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2023 r.