• Specjalizacja z mikrobiologii lekarskiej nie cieszy się dużą popularnością wśród medyków
  • Specjalizacja z mikrobiologii dostępna jest dla biologów, a dla lekarzy dentystów - nie
  • Dla części lekarzy dentystów nowa specjalizacja jest jedyną alternatywą na pozostanie w zawodzie medycznym. Dlaczego?  

Specjalizacja mikrobiologii lekarskiej niezbyt popularną dziedziną 

Od szeregu lat lekarze dentyści próbują zmienić regulacje tak, aby mieli prawo do realizowania specjalizacji z mikrobiologii lekarskiej. Dodajmy specjalizacji nie cieszącej się wielką popularnością wśród lekarzy. Tymczasem specjalizacja z mikrobiologii lekarskiej dostępna jest chociażby dla biologów, a dla lekarzy dentystów - nie.

Wiedza zdobyta w toku studiów przez absolwentów wydziałów lekarsko - stomatologicznych daje mocną podstawę, aby mogli oni podejmować specjalizację nie tylko z mikrobiologii, ale także w obszarze: epidemiologii, zdrowia publicznego, a nawet typowo szpitalnej i zabiegowej - chirurgii szczękowo - twarzowej.

Dwa scenariusze zmian w zakresie specjalizacji 

Według inicjatorów zmian, są dwie opcje warte rozważenia. Jedna mówi o utworzeniu programu specjalizacji z mikrobiologii lekarskiej przeznaczonego dla lekarzy dentystów. Druga polegałaby na dodaniu lekarza dentysty przy tytułach zawodowych, których uzyskanie umożliwia przystąpienie do szkolenia z zakresu mikrobiologii (chodzi o modyfikację załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia).

Przyczyny zainteresowania dentystów mikrobiologią

Nie trudno podać przyczyny, dla których lekarz dentysta mógłby być zainteresowany taką specjalizacją.  Stomatolodzy niejednokrotnie spędzają po kilkanaście godzin na dobę pochyleni nad pacjentami, wymagana jest od nich nieustanna precyzja ruchów wynikająca z operowania w obszarze mikropola (jama ustna).

Efekt jest taki, że choroby kręgosłupa, wady wzroku, zespół cieśni nadgarstka są częstą konsekwencją pracy w takich warunkach. Bywa, że tego typu dolegliwości nie pozwalają na dotrwanie przy fotelu stomatologicznym do wieku emerytalnego.

Specjalizacja z mikrobiologii może być zatem jedyną szansą na wydłużenie aktywności zawodowej lekarzy dentystów - co ważne - bez szkody dla lekarzy, którzy nie są w zauważalny sposób zainteresowani tą dziedziną medycyny.