• Lekarz, lekarz dentysta ma czas do 16 kwietnia na to, aby potwierdzić za pomocą SMK przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego w postępowaniu wiosennym
  • Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania powinien potwierdzić przyjęcie miejsca specjalizacyjnego w ciągu 10 dni od dnia opublikowania listy rankingowej (do 28 kwietnia)
  • Lekarzy, lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w wyniku wiosennego postępowania kwalifikacyjnego, będą obowiązywać nowe programy szkolenia

 

Specjalizacje w postępowaniu wiosennym - rozdane

W Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) zostały opublikowane listy rankingowe lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia specjalizacji.

Lekarz, lekarz dentysta  ma czas do 16 kwietnia 2023 r. na to, aby potwierdzić za pomocą SMK przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego. Jeśli tego nie uczyni, będzie to oznaczało, że rezygnuje z postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwalnia przyznane miejsce specjalizacyjne.

Drugi etap postępowania

Lekarz, lekarz dentysta, którzy nie potwierdzą przyjęcia miejsca specjalizacyjnego oraz który znaleźli się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania.

Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu etapu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK.

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego za pomocą SMK w ciągu 10 dni od dnia opublikowania listy rankingowej, czyli do 28 kwietnia 2023 r. 

Ostateczne listy zakwalifikowanych

Brak potwierdzenia uznane będzie za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronie CMKP.

 

Nowe programy szkolenia

Lekarzy, lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w wyniku wiosennego postępowania kwalifikacyjnego, będą obowiązywać nowe programy szkolenia.

Treść programów tutaj. Każdy lekarz i lekarz dentysta kierowany przez wojewodę do jednostki akredytowanej od wiosny 2023 będzie miał załączony do Elektronicznej Karty Specjalizacji (EKS) obowiązujący go nowy program szkolenia specjalizacyjnego.

Programy były opracowane przez zespoły ekspertów powołane – odrębnie dla każdej dziedziny – przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewodniczącymi zespołów byli konsultanci krajowi w danej dziedzinie medycyny. W skład zespołu w każdej specjalizacji wchodzili przedstawiciele: Naczelnej Rady Lekarskiej, konsultanta krajowego, towarzystw naukowych z danej dziedziny i jeden przedstawiciel CMKP.

Statystyka postępowań kwalifikacyjnych  

W wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 3339 wniosków. W ramach pierwszego etapu rekrutacji 2517 osób zostało zakwalifikowanych na wolne miejsca specjalizacyjne: w tym 1620 w ramach rezydentury i 897 w trybie pozarezydenckim.  W tym postępowaniu było 4 178 miejsc w trybie rezydenckim i 10 808 w trybie pozarezedenckim, co oznacza, że 2558 miejsc rezydenckich zostało wolnych.

W tym postępowaniu zostało przyznanych dwa razy więcej rezydentur niż w ubiegłorocznym postępowaniu kwalifikacyjnym. W całej wiosennej rekrutacji w 2023 r. przyznano 1028 rezydentur (o 600 mniej).

W porównaniu z 2015 r. liczba lekarzy rezydentów wzrosła o ponad 6,2 tys. Teraz w trakcie specjalizacji jest blisko 27 tys. lekarzy.