PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Potrzebny asystent w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej Collegium Medicum UJ

Autor: miro • Źródło: ms
26-01-2021, 13:33
Potrzebny asystent w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej Collegium Medicum UJ Instytut Stomatologii CM UJ (foto: CM UJ)
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze ¾ etatu w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają niezbędne wymogi kwalifikacyjne:
- posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty;
- opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);
- dodatkowe kryteria podlegające ocenie;
- dobra znajomość specjalistycznego języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych;
- doświadczenie w pracy z pacjentami niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami;
- zainteresowanie pracą naukową.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. Św. Anny 12, pok. 40 następujące  dokumenty:
- podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz w przypadku posiadania, odpis dyplomu doktora w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora;
- prawo wykonywania zawodu;
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego;
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych;
- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczbą stron);
- ankieta dotycząca działalności naukowej;
- ankieta dotycząca działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana  i jest dla kandydata dostępna (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich),
- opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego, kierownika katedry, dyrektora Instytutu) jak również inne posiadane opinie o rozwoju  naukowym i jego perspektywach;
- oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej oraz  zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim,
- informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 12 422-86-15.
Termin składania zgłoszeń upływa: 10 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu do UJ CM).
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 kwietnia 2021 r. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH