PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Poszukiwany asystent w Zakładzie Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej UJ

Autor: miro • Źródło: ms
08-10-2013, 07:44
Poszukiwany asystent w Zakładzie Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej UJ Poszukiwany asystent w Zakładzie Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej UJ (foto: sxc.hu)
Każdy kto się zdecyduje na ten krok może do 23 października 2013 r. złożyć aplikację w konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Zakładzie Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
Same chęci nie wystarczą, gdyż do udziału w konkursie dopuszczone będą jedynie osoby, które spełniają wymogi określone w art.109 ustawy z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.)*, ale nie tylko.

Kandydaci muszą odpowiadać następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza dentysty;
- posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji;
- wysoka ocena pracy doktorskiej, potwierdzona opinią opiekuna naukowego (dla kandydata ze stopniem dr.);
- pozytywna opinia kierownika zakładu, dyrektora instytutu, a także w przypadku posiadania - opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.

Kandydaci powinni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:
- podanie;
- życiorys;
- kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów, oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem;
- odpis dyplomu specjalisty;
- stałe prawo wykonywania zawodu;
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron);
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych;
- ankietę dotyczącą działalności naukowej;
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnianiem wyników ankiet studenckich;
- opinię kierownika, zakładu, dyrektora instytutu, a także, w przypadku posiadania, opinię opiekuna naukowego;
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego lub dla potrzeb utworzenia (prowadzenia) kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu;

Termin składania zgłoszeń upływa 23 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2013 r.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

* Nauczycielem akademickim może zostać osoba, która: 
1) posiada kwalifikacje określone w ustawie; 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
3) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne; 
4) nie została ukarana karą dyscyplinarną;

5) korzysta z pełni praw publicznych. 


Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
kariera   Collegiium Medicum UJ  

POLECAMY W SERWISACH