PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Poszukiwani wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej UMW

Autor: miro • Źródło: ms
21-01-2014, 07:32
Poszukiwani wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej UMW Poszukiwani wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej UMW (foto:freedigitalphotos)
Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego ogłosił konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający:
- dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UMED;
- tytuł naukowy w dziedzinie medycyny;
- stopień naukowy dr n. med. w dziedzinie, w dyscyplinie stomatologia;
- tytuł zawodowy lekarz dentysta;
- specjalizację w dziedzinie (wymienić)
- pełne prawo wykonywania zawodu (dotyczy zawodu dla którego przepisy szczególne przewidują posiadanie takiego prawa);
- dobrą znajomość języka angielskiego;
Kandydaci muszą złożyć oświadczenie, że zatrudnienie w UMED we Wrocławiu będzieich podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci muszą spełniać wymagania art. 109 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm. ):
- mają pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie zostali ukarani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
- nie zostali ukarani karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony),
- korzystają z pełni praw publicznych.

Kandydat przystępujący do konkursu powinien przedłożyć następujące dokumenty:
- wniosek konkursowy,
- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych,
- zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk asystenta, wykładowcy
lektora i instruktora ),
- spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UMED we Wrocławiu,
- informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych
realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- zaświadczenia i dokumentację umożliwiające zdobycie punktów według przyjętego kryterium punkowego w UMW,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ewentualnie zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,
- oświadczenia określone w regulaminie konkursu.

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Dziekan Wydziału Lekarsko Stomatologicznego
50-425 Wrocław ul. Krakowska 26
Termin składania dokumentów: do 29 stycznia 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu czterech miesięcy od daty ogłoszenia konkursu.
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu nie zapewnia mieszkania.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH