• VII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne odbędą się w hotelu Narvil w Serocku od 16 do 18 czerwca
  • Wśród ok. 50 wykładowców będzie aż sześciu konsultantów krajowych w dziedzinach ściśle związanych ze stomatologią
  • Czym wyróżniają się MSS w ofercie kongresowej skierowanej do lekarzy dentystów? - odpowiada dr n. med. Dariusz Paluszek wiceprezes ORL w Warszawie, przewodniczący KS tej Rady, animator VII MSS

9 sesji, 40 wykładów, obecność 50 prelegentów to w maksymalnym skrócie potencjał VII Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych, potencjał którego nie powinno się zignorować.

infodent24.pl: Motywacje obecności od 16 do 18 czerwca w hotelu Narvil w Serocku pod Warszawą mogą być różne. Przynajmniej nominalnie gośćmi VII MSS będą lekarze dentyści w stu procentach skupieni na wiedzy. Program Mazowieckich dowodzi, że tej wiedzy - i co ważne umiejscowionej na najwyższej półce – z pewnością nie zabraknie. Nie zapominajmy jednak o łowcach punktów edukacyjnych, o aktywistach skupionych na zmianach organizacyjnych w branży stomatologicznej, w końcu o miłośnikach spotkań integracyjnych.

Dr n. med. Dariusz Paluszek wiceprezes ORL w Warszawie, przewodniczący Komisji Stomatologicznej tej Rady, animator VII MSS: Uważam, iż pierwsza motywacja nie wyklucza drugiej, trzeciej, a nawet czwartej. Formuła Mazowieckich jest na tyle pojemna, że zadowoli każdego, niezależnie od oczekiwań, z jakimi ktoś przybędzie do Hotelu Narvil.

Mocne nazwiska wykładowców MSS

infodent24.pl: Zacznijmy zatem od pierwszej grupy, a więc od dentystów skoncentrowanych na podwyższaniu kompetencji zawodowych. Kto pomoże im w osiągnięciu celu?

Dariusz Paluszek: Nie mamy z tym problemu. Zainteresowanych odsyłam do agendy VII Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych. W dużej części będzie ona wypełniona postaciami, które wiele znaczą nie tylko w polskiej branży stomatologicznej. Swoją najlepszą wiedzą podzielą się z uczestnikami Mazowieckich m.in.: prof. dr hab. n. med. Renata Górska - periodontologia; prof. dr hab. n. med. Beata Kawala - ortodoncja; prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek - stomatologia zachowawcza z endodoncją; prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk - stomatologia dziecięca; prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama - chirurgia stomatologiczna; dr hab. n. med. Mariusz Szuta - chirurgia szczękowo – twarzowa.

infodent24.pl: Pewnie każdy lekarz dentysta bez trudu rozszyfruje klucz tej prezentacji. Sześć nazwisk i sześć podobnych funkcji. Wszyscy są krajowymi konsultantami w różnych obszarach stomatologii. Ważne jest jednak i to, że w zasadzie każdy z nich stoi także na czele szeregu szacownych towarzystw naukowych.

Dariusz Paluszek: Dla nas natomiast najważniejsza jest ich wiedza. Jeśli nie od takich autorytetów naukowych - to od kogo uczyć się stomatologii w najlepszym wydaniu?

Wiodące zagadnienia MSS

infodent24.pl: Znalazłoby się co najmniej jeszcze kilka nazwisk nie łączonych z funkcjami konsultantów krajowych, którzy tworzą naukowy trzon Mazowieckich.

Dariusz Paluszek: Zdecydowanie  więcej niż kilka. Powrócę jednak do konsultantów w osobie prof. dr hab. n. med. Agnieszki Mielczarek,  będąca wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej, która poprowadzi sesję gerostomatologii. O seniorach traktować będzie seria wykładów. Wymienię pięć tematów, których głównymi bohaterami będą pacjenci - seniorzy.

O wybranych zagadnieniach leczenia endodontycznego pacjenta senioralnego opowie prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

Z problemami onkologicznymi pacjentów w starszym wieku zmierzy się dr. hab. n. med. Mariusz Szuta.

Zasady leczenia ortodontycznego osób starszych przybliży dr hab. n. med. Ewa Czochrowska.

Leczeniem implantoprotetycznym pacjenta senioralnego zajmą się lek. dent. Magdalena Jaszczak-Małkowska, lek. dent. Olga Petruszka.

Adhezję w aspekcie uzębienia osób starszych przedstawi dr n. med. Marcin Aluchna.

Dużym wydarzeniem Mazowieckich będzie wykład prof. dr hab. n. med. Haliny Pawlickiej zatytułowany Evidence-Based Dentistry – mechaniczne opracowanie kanałów.

infodent24.pl: Silnie będzie reprezentowana radiologia.

Dariusz Paluszek: Nie tylko radiologia, ale faktycznie zaprosiliśmy na wykłady dr hab. n. med. Kornela Krasnego z wykładem: Obraz radiologiczny a obraz kliniczny – pułapki stomatologiczne okiem biegłego sądowego; dr n. med. Annę Pogorzelską: Diagnostyka radiologiczna zębów zatrzymanych; prof. dr hab. n. med. Kazimierza Szopińskiego: Diagnostyka obrazowa chorób stawów skroniowo-żuchwowych.

Lekarz dentysta przedsiębiorą

infodent24.pl: Siedem lat MSS to zbyt krótki okres, aby mówić o tradycji, ale jednym z wyróżników Mazowieckich stają się kwestie istotne dla lekarza dentysty – przedsiębiorcy, wykonującego na własny rachunek zawód stomatologa, często prowadzącego gabinet stomatologiczny.

Dariusz Paluszek: To oczywiste, taka specyfika naszej profesji. Nie uciekniemy od zagadnień luźno związanych ze stomatologią, ale znajomość których przydaje się w wykonywaniu wyuczonego zawodu. W tym roku zajmiemy się m.in. problemami z zakresu rehabilitacji: ZUS w ramach profilaktyki przeciwrentowej. Tematykę tę przybliży lek. Piotr A. Winciunas. Powiemy jak podejść do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, aby nie dać się zwariować. Z pomocą dr n. med. Adama M. Pietrzaka, mgr Kingi J. Karczewskiej przedstawimy propozycje postępowania w sytuacji kryzysowej w gabinecie stomatologicznym.

infodent24.pl: To kwestie ważne, ale także z reguły drażliwe dla dużej części lekarzy dentystów. Należy sądzić, że między innymi o nich właśnie chciano by najchętniej rozmawiać z konsultami krajowymi, ale także wojewódzkimi, bo i tacy będą obecni w hotelu Narvil. Osoby te wszak pełnią funkcje umożliwiające, wręcz obligujące je do działania na styku z organami władzy odpowiedzialnej za opiekę stomatologiczną w Polsce.

Dariusz Paluszek: Faktycznie VII MSS to wymarzona okazja, aby w niekrępującej atmosferze zadać pytanie, przedstawić wątpliwość, zasugerować rozwiązanie tym, którzy mają w wykazie obowiązków wpisane kształtowanie polityki zdrowotnej w zakresie jamy ustnej.

Ogólnopolskie Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne

infodent24.pl: Kształtowanie polityki zdrowotnej nie ogranicza się do Mazowsza, tymczasem Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne mają wpisane w nazwie ten, a nie inny obszar kraju. 

Dariusz Paluszek: W tym wypadku do nazwy nie przywiązywałbym nadmiernej uwagi. Wspomnę chociażby Krakdent, czy Warsaw Dental Medica Show. Targi te z pewnością nie są wydarzeniami związanymi tylko z Krakowem lub Warszawą. To oczywiste, że w przypadku MSS nazwa przybliża miejsce i organizatora Spotkań, a nie zakres merytoryczny. Ten jest bez wątpienia ogólnopolski.

infodent24.pl: Nie tylko wymiar ogólnopolski, ale często międzynarodowy mają firmy, które będą prezentować oferty podczas MSS. Jest ich kilkadziesiąt.

Dariusz Paluszek: Infrastruktura i anturaż hotelu Narvil dają ogromne możliwości. Stworzyliśmy wręcz cieplarniane warunki, aby każdy odwiedzający stoiska wystawiennicze miał komfort przedyskutowania oferty, uzyskania fachowej rady a ostatecznie zrobienia atrakcyjnych zakupów. Szereg firm z branży stomatologicznej to rozumie i dlatego chce być z nami w hotelu Narvil. To cieszy.

infodent24.pl: A więc zdecydowanie mamy do czynienia z Ogólnopolskimi Mazowieckimi Spotkaniami Stomatologicznymi?

Dariusz Paluszek: Z pewnością tak. Od kilku lat formuła MSS jest znacznie szersza niż regionalna. Usilnie zapraszamy koleżanki i kolegów z całej Polski do uczestnictwa w naszym wydarzeniu. To oczywiste, że nie ma stomatologii: środkowej, zachodniej, wschodniej, południowej, bądź północnej Polski. Mogą być specyficzne problemy związane z funkcjonowaniem w zawodzie, na przykład w dużych aglomeracjach i mniejszych ośrodkach, ale na pewno nie w wymiarze makroregionów. To sztuczny, nie wnoszący wiele podział.

Punkty edukacyjne i bonusy

infodent24.pl: Nie każda jednak OIL w równym stopniu docenia udział lekarzy dentystów w wydarzeniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne pozwalają na zdobycie 25 pkt. edukacyjnych.

Dariusz Paluszek: Sądzę, że znakomita większość okręgowych izb lekarskich promuje we własnym zakresie aktywność swoich członków opisaną ogólnym pojęciem - kształcenie ustawiczne. Okręgowa Izba Lekarska na Mazowszu wprowadziła zasadę, że kwota 1000 zł brutto jest przyznawana raz na dwa lata, a z benefitu może skorzystać każdy lekarz, który zdobył 200 punktów edukacyjnych w pełnym okresie rozliczeniowym. Podstawą do ubiegania się o refundację jest złożenie wniosku dostępnego na stronie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego.

Zwrot kosztów w danym roku jest przyznawany lekarzowi dentyście do określonego pułapu, jednak niewykorzystane środki nie kumulują się w kolejnym rozliczeniu. Program obejmuje koszty poniesione wyłącznie od 1 stycznia 2023 r. Łączny budżet refundacji w tym roku to 1 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że pieniądze będą przyznawane do momentu wyczerpania tej puli.

Moda na Mazowieckie

infodent24.pl: Formułę Mazowieckich nie sposób jednak sprowadzić do zdobywania punktów edukacyjnych. Tutaj po prostu się bywa.

Dariusz Paluszek: Kilka lat temu, obejmując funkcję wiceprezesa ORL w Warszawie, w mojej pierwszej kadencji - ukułem hasło „Moda na Mazowieckie”. Oczywiście nie chodziło o hasło samo w sobie, ale o styl działania, o aktywność, która osiąga cele w sposób optymalny. Jednym z takich celów jest pomoc w realizowaniu procesu kształcenia ustawicznego. Nie wyobrażam sobie, aby ten proces był naznaczony granicami regionalnymi, to sztuczny, wręcz wydumany podział.

Za taką formułą przemawia wymiar Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych. Widzimy potrzebę wymiany poglądów na sprawy istotne dla przyszłości branży. Takim aspektem mogą być wątki ochrony socjalnej lekarzy dentystów. Sądzę, że z wieloma dociekliwymi pytaniami, tymi spoza klinicznych zagadnień - spotkają się także nasi wykładowcy – krajowi konsultanci w dziedzinach związanych ze stomatologią.

Szczegóły i rejestracja: VII Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne

Agenda VII MSS

Co infodent24.pl pisał o formule poprzednich spotkań: 
Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne. Ostatnia szansa na uczestnictwo
Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne powalczyły ze stereotypami