• 17,5 kandydatów walczyło o jedno miejsce na stomatologii w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
  • Na liście przyjętych z 28 lipca znalazło się 113 nazwisk. Wymagane minimum to 161 pkt. (na 200 możliwych)
  • Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności związane z przyjęciem na studia do 3 sierpnia 

PUM publikuje listę przyjętych na stomatologię 

Chęć studiowania na kierunku lekarsko – dentystycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wyraziło 1229 kandydatów, co przełożyło się na 17,5 osoby na jedno miejsce.

Jeden z kandydatów, przyjętych już na I rok studiów, legitymuje się maksymalną pulą punktów (200). 

Jak na razie przywilej studiowania stomatologii na PUM zagwarantowało sobie 113 osób mających co najmniej 161 pkt.

Aż 40 osób, ma tylko o jeden punkt mniej. Nie ma szans, aby wszyscy z tej grupy zostali zakwalifikowani na I rok studiów, nawet jeśli pojedyncze osoby, już wciągnięte na listę przyjętych, zrezygnują z przywileju studiowania stomatologii na PUM.

Formalności związane z przyjęciem na studia

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stomatologiczne muszą do 28 lipca (do godz. 14.00) dostarczyć do Działu Rekrutacji PUM wymagany komplet dokumentów:

  • wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny/podanie o przyjęcie na studia,
  • dowód opłaty rekrutacyjnej,
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwo dojrzałości,
  • 1 fotografię
  • zaświadczenie lekarskie.