• 17,5 kandydatów walczy o jedno miejsce na stomatologii w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym 
  • Na liście przyjętych z 14 lipca znalazło się 136 nazwisk. Wymagane minimum to 168 pkt. (na 200 możliwych)
  • Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności związane z przyjęciem na studia do 27 lipca

PUM publikuje I listę przyjętych na stomatologię 

Chęć studiowania na kierunku lekarsko – dentystycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wyraziło 1229 kandydatów, co przełożyło się na 17,5 osoby na jedno miejsce.

Czterech kandydatów legitymuje się maksymalną pulą punktów (200). 

Jak na razie przywilej studiowania stomatologii na PUM zagwarantowało sobie 136 osób mających co najmniej 168 pkt.

16 osób, mając o jeden punkt mniej, oczekuje na decyzje zakwalifikowanych kandydatów. 

Formalności związane z przyjęciem na studia

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia muszą do 27 lipca (do godz. 14.00) dostarczyć do Działu Rekrutacji PUM wymagany komplet dokumentów:

  • wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny/podanie o przyjęcie na studia,
  • dowód opłaty rekrutacyjnej,
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • świadectwo dojrzałości,
  • 1 fotografię
  • zaświadczenie lekarskie.