• Pandemia pogłębiła problemy psychiczne lekarzy i lekarzy dentystów
  • Śląska Izba Lekarska organizuje szkolenie online, podczas którego wyjaśnione zostaną sposoby radzenia sobie z depresją i wyczerpaniem psychicznym
  • Webinarium odbędzie się 9 czerwca 2022 r. 

Pandemia, izolacja, samotność. Skutki psychicznie trwają do dziś

Wyniki badania ogłoszone podczas 2022 Yankee Dental Congress w Bostonie wykazują, że pandemia COVID-19 spowodowała poważne problemy ze zdrowiem psychicznym wśród pracowników medycznych, w tym lekarzy dentystów. Na przykład 42 proc. personelu medycznego zaangażowanego w walkę z pandemią doświadczyło lęku i depresji, podczas gdy tylko 30 proc. wśród osób innych zawodów.

Co ważne, przed pandemią dentyści byli grupą zawodową, która zmagała się z większymi wyzwaniami psychicznymi niż ich koledzy z innych dziedzin medycyny. 

Zaburzenia psychiczne to trzeci pod względem częstości występowania problem zdrowotny  wśród lekarzy dentystów; ale tylko 10.  w populacji. Ponadto wg danych cytowanych podczas konferencji w Bostonie  ​​dentyści doświadczają  zaburzeń  psychicznych 2,5 razy częściej niż inni lekarze.

Te i tak już niekorzystne dla stomatologów dane statystyczne zmieniły się w ciągu ostatniego okresu.

Uwolnić się od doświadczeń z pandemii

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów ŚIL organizuje webinarium poświęcone walce z traumą doświadczeń z czasu pandemii.

Webinar poprowadzi dr n. med.  Katarzyna Pardela - lekarz, psycholog, psychotraumatolog i dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz - specjalista chorób zakaźnych.

 Podczas szkolenia  omówione zostaną mechanizmy powstawania:

  • ostrego i przewlekłego zespół stresu pourazowego,
  • depresji,
  • wyczerpania,
  • zachowania lekarzy w trakcie i po pandemii COVID-19.

Spotkanie na platformie e-learningowej. Zapisy na stronie internetowej ŚIL.

Termin szkolenia: 9 czerwca, godz. 19:00