Najwyżej w rankingu uplasował się Uniwersytet Jagielloński (381 miejsce). W tym przypadku należy zaznaczyć, że CM UJ jest częścią tej najstarszej polskiej uczelni (nie klasyfikowane oddzielnie). Kolejne medalowe miejsca zajęli Uniwersytet Warszawski (402) i Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica (590).

W zestawieniu uwzględniono 40 uczelni z Polski.

Jak wypadły uniwersytety medyczne?

Warszawski Uniwersytet Medyczny (917 miejsce na świecie i 9 w kraju)
UM we Wrocławiu (926,  10)
UM w Łodzi (1014, 12) 
GUMed (1099, 14)
Śląski UM 1110 (15)
UM w Poznaniu (1162, 17)
UM w Lublinie (1465, 25)
PUM (1477, 26)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (wydział lekarski, nie ma stomatologii) (1537, 29)
UM w Białymstoku (1630, 31)

Wskaźniki wykorzystywane przez CWUR w tworzeniu rankingu uniwersytetów:
1) Jakość edukacji, mierzona liczbą absolwentów uczelni, którzy zdobyli wyróżnienia akademickie w stosunku do wielkości uczelni (25 proc.)
2) Zatrudnienie absolwentów, mierzone liczbą absolwentów uczelni, którzy zajmowali najwyższe stanowiska kierownicze w największych firmach na świecie w stosunku do wielkości uczelni (25 proc.)
3) Jakość nauczania mierzona liczbą studentów, którzy zdobyli wyróżnienia akademickie (10 proc.)
4) Wyniki badań:
- Wyniki badań mierzone jako liczba prac naukowych (10 proc.)
- Publikacje wysokiej jakości, mierzone liczbą prac naukowych pojawiających się w czasopismach o najwyższym prestiżu (10 proc.)
- Liczba prac naukowych ukazujących się w czasopismach o dużym prestiżu (10 proc.)
- Cytaty prac naukowych (10 proc.)