Ranking uczelni świata, przygotowała firma U.S. News & World Report. W tegorocznej edycji sklasyfikowano 1750 uczelni z 90 krajów, w tym 42 z Polski. W pierwszej trójce, tak jak rok temu. znalazły się, w kolejności: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology oraz Stanford University.

Polskie uczelnie medyczne, kształcące lekarzy dentystów zajęły w rankingu następujące miejsca:

Uniwersytet Jagielloński (w tym CM UJ)
Miejsce w Polsce 1
Miejsce w świecie 320
Punktacja maks. 100: 58.5

UM we Wrocławiu
Miejsce w Polsce 7
Miejsce w świecie 870
Punktacja maks. 100: 42.5

GUMed
Miejsce w Polsce 9
Miejsce w świecie 1106
Punktacja maks. 100: 36.8

WUM
Miejsce w Polsce 10
Miejsce w świecie 1118
Punktacja maks. 100: 36.5

UM w Łodzi
Miejsce w Polsce 14
Miejsce w świecie 1237
Punktacja maks. 100: 33.9

UM w Poznaniu
Miejsce w Polsce 21
Miejsce w świecie 1423
Punktacja maks. 100: 29.6

PUM
Miejsce w Polsce 23
Miejsce w świecie 1517
Punktacja maks. 100: 27.5

UM w Lublinie
Miejsce w Polsce 26
Miejsce w świecie 1565
Punktacja maks. 100: 26.2

SUM
Miejsce w Polsce 32
Miejsce w świecie 1633
Punktacja maks. 100: 24.0

UM w Białymstoku
Miejsce w Polsce 34
Miejsce w świecie 1688
Punktacja maks. 100: 22.0

W 2020 r. ranking przedstawiał się następująco:

329/2 UJ (z CM)
902/6 UM we Wrocławiu
1083/9 GUMed
1113/11 WUM
1247/17 UM w Łodzi
1413/20 UM w Poznaniu
--/26 UM w Białymstoku
--/27 UM w Lublinie
--/28 SUM
--/29 PUM

Wskaźniki rankingu z wagami w proc. (razem 100 proc.)
Globalna reputacja badawcza 12,5
Regionalna reputacja badawcza 12,5
Publikacje 10
Książki 2,5
Konferencje 2,5
Znormalizowany wpływ cytowań 10
Całkowita liczba cytowań 7,5
Liczba publikacji, które należą do 10 proc. najczęściej cytowanych 12,5
Odsetek wszystkich publikacji, które należą do 10 proc. najczęściej cytowanych 10
Współpraca międzynarodowa 5 proc.
Współpraca międzynarodowa 5 proc.
Liczba cytowanych prac, które należą do 1 proc. najczęściej cytowanych w swojej dziedzinie 5 proc.
Odsetek wszystkich publikacji, które należą do 1 proc. najczęściej cytowanych prac 5 proc.