W bazie kosmicznej Lunares znajduje się m.in. unit stomatologiczny przekazany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny.

Baza Lunares została stworzona w 2017 r. przez spółkę Space Garden. Jest to jedyny tego typu obiekt w Europie. Placówka została odizolowana od środowiska zewnętrznego, wliczając w to plac o pow. 250 mkw. do przeprowadzania spacerów kosmicznych. Infrastruktura bazy pozwala na ciągłe monitorowanie zdrowia, zachowań mieszkańców oraz pełną immersję podczas symulowanych misji załogowych.

W jednej z księżycowych misji brała udział studentka PUM Karina Kijak, która jako adeptka sztuk medycznych, oceniała stan zdrowia sześcioosobowej, międzynarodowej załogi.

Misja Eirene jest kontynuacją trzyletniej współpracy naukowej między Instytutem badawczym Lunares Research Station a Zakładem Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PUM w Szczecinie.

Karina Kijak podjęła wyzwanie w ramach uczestnictwa w Kole Naukowym STO-MATER-FIZ PUM.

Władze uczelni zapraszają studentów do kół naukowych PUM. - Możecie zdobyć bardzo ciekawe doświadczenia - życiowe, naukowe i po prostu studenckie – czytamy na FB PUM.