• Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rozpoczęła swą działalność 30 czerwca 1971 roku
  • Pierwszym kierownikiem placówki została mianowana dr hab. n. med. Bronisława Ross, specjalista chirurgii ogólnej i szczękowej, wcześniej zatrudniona w ŚUM
  • Klinika leczy pacjentów z północno-wschodniej Polski, ze schorzeniami części twarzowej czaszki

Początki kliniki. Pięciu lekarzy. Jedna sala operacyjna

Początki funkcjonowania Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku to czerwiec 1971 roku. Pierwszym kierownikiem placówki została mianowana dr hab. n. med. Bronisława Ross, specjalista chirurgii ogólnej i szczękowej, wcześniej zatrudniona w Śląskiej Akademii Medycznej. Leczono pacjentów z północno-wschodniej Polski ze schorzeniami części twarzowej czaszki.

W 1971 r.  klinika zatrudniała pięciu lekarzy na etatach naukowo-dydaktycznych, którzy rozpoczęli staże specjalizacyjne. W placówce znajdowały się  32 łóżka dla chorych, jedna sala operacyjna, dwie sale zabiegowe oraz poradnia specjalistyczna.

Pod patronatem kliniki funkcjonowało  ambulatorium chirurgii stomatologicznej.  Rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne ze studentami Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego i Wydziału Lekarskiego AMB, a ponadto zainicjowano działalność naukową.

Obecnie w Klinice   Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  prowadzone jest:

  • chirurgiczne leczenie pacjentów po urazach części twarzowej czaszki,
  • pacjentów ze stanami zapalnymi głowy i szyi,
  • chorych z rozszczepami podniebienia pierwotnego i wtórnego
  • pacjentów z wadami szkieletowymi części twarzowej czaszki z wykorzystaniem technik ortognatycznych i dystrakcyjnych.
  • pacjentów z nowotworami twarzy i szyi z rekonstrukcją utraconych tkanek przy użyciu odległych płatów zespalanych mikrochirurgicznie.

Klinika szkoli specjalistów

Działalność naukowa kliniki dotyczy zagadnień z zakresu traumatologii, onkologii, stanów zapalnych, wad wrodzonych i nabytych części twarzowej czaszki. Prowadzone są projekty naukowo-badawcze we współpracy z wieloma klinikami i zakładami UMB oraz innych uczelni, głównie Politechniki Białostockiej. 

Działalność dydaktyczna kliniki obejmuje kształcenie przed- i podyplomowe. W Klinice odbywają się zajęcia ze studentami IV i V roku Oddziału Stomatologii, III roku Wydziału Lekarskiego w języku polskim i angielskim, II roku Technik Dentystycznych, ze studentami Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz ze studentami Fonoaudiologii z Logopedią Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. W Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej działa również Studenckie Koło Naukowe, zrzeszające studentów Oddziału Stomatologii i Wydziału Lekarskiego UMB. 

4 czerwca 2022 r. odbyły się obchody jubileuszu 50-lecia Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej. Patronat honorowy obchodów objął rektor UMB - prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski oraz prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku - dr n. med. Henryk Grzesiak. W uroczystościach wzięli udział: konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej prof. Mariusz Szuta, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej prof. Mansur Rahnama Hezavah, przedstawiciele władz UMB, władz Białegostoku i Województwa Podlaskiego, kierownicy klinik i zakładów oraz lekarze z wielu ośrodków w Polsce.