• Bezpośrednia interwencja kryzysowa dla przedstawicieli zawodów medycznych będzie możliwa dzięki programowi wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych
 • Główna forma pomocy - sesje terapeutyczne i rozmowy interwencyjne na platformie online, co zapewni medykom dyskrecję, ale też ułatwi korzystanie z programu osobom z małych miejscowości, w których dostęp do psychologa jest utrudniony
 • W Polsce ponad 50 proc. przedstawicieli zawodów medycznych cierpi na syndrom wypalenia zawodowego. Niestety medycy sięgają po fachową pomoc najrzadziej i najpóźniej ze wszystkich grup zawodowych

Program Wsparcia Psychologicznego Kadry Medycznej

Zgodnie z danymi zebranymi przez Fundację Nie Widać Po Mnie ponad 50 proc. przedstawicieli zawodów medycznych cierpi na syndrom wypalenia zawodowego. W niektórych grupach wielu myśli o zmianie profesji. Jednocześnie medycy sięgają po fachową pomoc najrzadziej i najpóźniej.

Ministerstwo Zdrowia realizuje program wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych. Program umożliwi udzielenie nawet 15 tys. interwencji kryzysowych i sesji terapeutycznych. Ale także długofalową edukację poprzez przygotowanie i dostęp do materiałów dydaktycznych. 

Pomoc psychologiczna online
Interwencje psychologiczne i sesje terapeutyczne będą odbywać się za pośrednictwem platformy online. Co umożliwi dotarcie do większej liczby osób . Zapewni też im poczucie bezpieczeństwa i dyskrecji.

Z pomocy bez przeszkód skorzystają także  medycy  z mniejszych miejscowości, gdzie zasoby kadry psychologicznej są ograniczone.

W celu pełnej realizacji założeń programu oraz usystematyzowania działań platforma zostanie podzielona na dwa moduły:

Pogotowie psychologiczne dla medyków 

Nadrzędnym celem programu jest doraźna, niezwłoczna pomoc medykom w kryzysie psychicznym i emocjonalnym, spowodowanego nagłą, trudną sytuacją, będącym efektem przedłużającego się stresu lub wcześniejszych traumatycznych wydarzeń.

W ramach inicjatywy kadra medyczna i studenci kierunków medycznych będą mogli skorzystać z natychmiastowej pomocy psychologów, psychologów klinicznych oraz psychoterapeutów. Spotkania umawiane będą wyłącznie za pośrednictwem platformy online, gdzie zamieszczony zostanie kalendarz z dostępnością specjalistów.

Taka forma pozwoli na zmniejszenie lęku przed odrzuceniem przez środowisko, bliskich oraz pacjentów. Tymczasem ten strach jest jedną z głównych przyczyn, dla których medycy nie szukają profesjonalnego wsparcia.

Prawie 4 godziny bezpłatnych sesji terapeutycznych

Jeśli w trakcie pierwszego spotkania konsultacyjnego psycholog zdiagnozuje potrzebę terapii, medyk będzie mógł z niej skorzystać w ramach programu. Dla każdej takiej osoby przewidziano do 4 bezpłatnych sesji trwających po ok. 50 minut. Odbędą się one niezwłocznie — w terminach dogodnych dla osoby potrzebującej.

W ramach programu dostępnych będzie ponad. 100 psychologów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów. Zapewni to szybką interwencję w sytuacjach kryzysowych i zapobiegnie dalszej eskalacji problemu.

Konsultacje i sesje terapeutyczne w trybie stacjonarnym prowadzone będą we wszystkich miastach wojewódzkich.

Program przewiduje realizację 15 000 bezpośrednich interwencji kryzysowych.

Psychoedukacja przedstawicieli zawodów medycznych
Poza szybką, bezpośrednią pomocą psychologiczną środki finansowe przeznaczone zostaną na działania długofalowe zakładające psychoedukację medyków i studentów kierunków medycznych w zakresie:

 • zdrowia psychicznego,
 • stanów emocjonalnych związanych z charakterem wykonywanej pracy,
 • objawów najczęstszych zaburzeń psychicznych,
 • technik relaksacyjnych.

Większa wiedza i samoświadomość to przede wszystkim szansa na uważniejsze obserwowanie swoich stanów emocjonalnych, ich dogłębna analiza i możliwość wcześniejszego rozpoznania alarmujących sygnałów. Szybka pomoc i właściwa diagnoza minimalizują ryzyko pogłębiania się zaburzenia, ułatwiają i skracają proces leczenia.

W ramach programu powstaną:

 • poradniki,
 • webinary prowadzone przez psychologów i psychologów klinicznych,
 • materiały dydaktyczne z zakresu technik relaksacyjnych.

Platforma będzie także miejscem wymiany doświadczeń, poglądów i problemów przedstawicieli kadry medycznej i studentów. Utworzone zostanie bowiem forum dyskusyjne, a możliwość tworzenia grup tematycznych usprawni komunikację.

Uprawnieni do skorzystania z programu

Do platformy będą mieli dostęp:

 • lekarze / lekarki
 • pielęgniarki / pielęgniarze
 • położne
 • ratownicy i ratowniczki medyczne
 • fizjoterapeuci / fizjoterapeutki
 • diagności laboratoryjni
 • farmaceuci / farmaceutki

Odbiorcami będą również studenci kierunków medycznych, którzy już w toku nauki cierpią z powodu przeciążenia, stresu, ciągłego niepokoju.

Głównym realizatorem zadań programu jest Falck Medycyna.  Wsparcia merytorycznego i organizacyjnego udziela Fundacja Nie Widać Po Mnie. Środki przyznane zostały przez Ministerstwo Zdrowia w ramach „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Realizacja zadań zakończy się 30 listopada 2023, natomiast dostęp do materiałów edukacyjnych będzie zapewniony użytkownikom platformy do 30 czerwca 2024 r.