O sprawach związanych z funkcjonowaniem chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce będzie mówiła Iwona Niedzielska - lekarz kierujący, z Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach (Śląski Uniwersytet Medyczny).

Organizatorem HCC jest Grupa PTWP wydawca m.in. infoDENT24.pl.

W dowolnej sesji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych można wziąć udział online.  

Agenda trzeciego dnia HCC przedstawia się następująco:

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – czy system odpowiada na potrzeby?

09:30-10:10

Ireneusz Jelonek - konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego, zastępca Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Śląski UM w Katowicach

Barbara Remberk- konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Epidemia pracy zdalnej. Co na to medycyna pracy?

09:30-10:30

Skutki zdrowotne powszechnej i długotrwałej pracy zdalnej z perspektywy lekarzy wybranych specjalności

Tomasz Bielecki - lekarz naczelny, Zagłębiowskie Centrum Onkologii, prezes oddziału śląskiego, Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

Jan Szczegielniak - konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, kierownik, Dział Usprawniania Leczniczego, Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach

Paweł Wdówik - konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik, Oddział w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, zastępca prezesa, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy

Leczenie biologiczne w Polsce – czy pacjenci mogą korzystać z jego pełnego potencjału.

Kryteria programów lekowych – o potrzebie kolejnych zmian w zapisach programów. Leczenie biologiczne przewlekłych chorób zapalnych poza szpitalem – lek z apteki, ciągłość leczenia w ambulatorium.

11.00 - 11.20

Brygida Kwiatkowska - konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, zastępca dyrektora ds. klinicznych, kierownik, Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Witold Owczarek - kierownik, Klinika Dermatologii, Wojskowy Instytut Medyczny.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - prezes, Naczelna Rada Aptekarska

Grzegorz Rychwalski - wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Marcin Stajszczyk - kierownik, Oddział Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych, Śląskie Centrum Reumatologii, przewodniczący, Komisja ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne.

 Zmiany klimatyczne a zdrowie człowieka

11:00-11:20

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia Polaków i gospodarkę, koszty leczenia powikłań na przykładzie raportów UE i organizacji NGO w Europie

Paweł Buszman - Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny.

Standard leczenia ran przewlekłych w Polsce i dostęp pacjentów do istniejących na rynku rozwiązań – czy mamy wpływ na poprawę komfortu życia i skuteczne leczenie pacjentów?

11:00-12:00

Jak wygląda obecnie system leczenia ran przewlekłych? I jakie ma przed sobą wyzwania?

Zmiana kategoryzacji opatrunków – czy jest konieczna do poprawy systemu zdrowotnego w Polsce?

System refundacji wyrobów medycznych – na jakim jest poziomie, co działa dobrze, a co powinniśmy zmienić?

Ilu amputacji w Polsce moglibyśmy uniknąć, wpływając na zmianę systemu?

Dostęp pacjenta do wyrobów medycznych – jak jest obecnie i co moglibyśmy poprawić?

Program Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych – jak wyglądają zasady finansowania? Czy wpłynie na polepszenie jakości opieki nad pacjentem z raną przewlekłą?

Tomasz Banasiewicz - kierownik, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Arkadiusz Grądkowski - dyrektor generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED.

Cezary Lipiński - wiceprezes zarządu, Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki

Sebastian Migdalski - wiceprezes ds. wyrobów medycznych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych

Beata Mrozikiewicz-Rakowska - prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Leczenia Ran

Agnieszka Wiśniewska - prezes zarządu, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed

Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) – podejście systemowe

11:00-12:00

Katarzyna Michalska-Małecka - Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, Polskie Towarzystwo Okulistyczne

Robert Rejdak - kierownik, Klinika Okulistyki Ogólnej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, przewodniczący, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich.

Marek Rękas - konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki, zastępca dyrektora ds. naukowych, kierownik, Klinika Okulistyki, Centralny Szpital Kliniczny MON, Wojskowy Instytut Medyczny.

Edward Wylęgała - prorektor ds. rozwoju i transferu technologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierownik, Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach.

Idiopatyczne włóknienie płuc – wyzwania w diagnostyce i leczeniu

11:20-12:00

Pierwsze polskie wytyczne diagnostyki i leczenia IPF

Sytuacja chorych na IPF w dobie COVID-19 i post-COVID-19

Jak przygotowując się na popandemiczną rzeczywistość, poprawić diagnostykę i leczenie IPF oraz udrożnić ścieżkę pacjenta

Katarzyna Lewandowska - I Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, zastępca prezesa, Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc.

Marek Opas - przewodniczący, Polskie Towarzystwo wspierania chorych na IPF.

Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL) – co się zmieniło po wejściu w życie ustawy o Funduszu Medycznym z punktu widzenia pacjentów i świadczeniodawców

12:30-13:10

Maciej Bogucki - dyrektor, Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia

Piotr Czauderna - kierownik, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, przewodniczący, Rada do spraw Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP.

Krzysztof Składowski - konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach.

Pandemia COVID-19 jako katalizator zmian w ochronie zdrowia

12:30-13:30

W jaki sposób COVID-19 wpływa na proces leczenia pacjentów z astmą ciężką w Polsce?

Czy epidemiczna rzeczywistość nauczyła nas skuteczniej zapobiegać chorobom zakaźnym?

Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego. Projekt „Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej” w ramach programu GOSPOSTRATEG

Andrzej Fal - kierownik, Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, prezes zarządu głównego, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

Karina Jahnz-Różyk - konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny

Aleksandra Lusawa - ekspert do spraw komunikacji w ochronie zdrowia

Chirurgia szczękowo-twarzowa w Polsce: problemy kadrowe, proces kształcenia, system wynagrodzeń

13:10-13:30

Iwona Niedzielska - lekarz kierujący, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny

Cukrzyca w Polsce: edukacja, profilaktyka, leczenie, jakość opieki diabetologicznej – z czym mamy największy problem?

14:00-14:40

Edward Franek - kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Przemysława Jarosz-Chobot - konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii i endokrynologii dziecięcej, kierownik, Katedra Pediatrii i Klinika Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, członek zarządu, Sekcja Diabetologii Pediatrycznej, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Cukrzyca w Polsce: edukacja, profilaktyka, leczenie, jakość opieki diabetologicznej – z czym mamy największy problem?

14:00-14:40

Edward Franek - kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Przemysława Jarosz-Chobot - konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii i endokrynologii dziecięcej, kierownik, Katedra Pediatrii i Klinika Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, członek zarządu, Sekcja Diabetologii Pediatrycznej, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Teleporada: ratunek czy porażka dla systemu opieki zdrowotnej w trakcie pandemii?

14:40-15:00

Tomasz Zieliński - wiceprezes, wiceprezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, wiceprezes zarządu, Polska Izba Informatyki Medycznej.