Przypomnijmy, że sesję jesienną PES rozpoczną kandydaci na specjalistów ze stomatologii dziecięcej (13 października). Egzamin z ortodoncji zaplanowano na 17 października, chirurgii stomatologicznej - 20 października, z protetyki - 24 października, stomatologii zachowawczej - 27 października br.

Choć czasu do egzaminu jest nieco mniej niż pierwotnie, dla otuchy warto dodać, że podczas ubiegłorocznej sesji jesiennej PES (2013 r.) egzamin z periodontologii z wynikiem pozytywnym zaliczyli wszyscy.