• Odbyła się ustna część Państwowego Egzaminu Specjalistycznego z chirurgii stomatologicznej (jesień 2022 r.) Pomyślnie przebrnęło go 26 spośród 27 osób
  • Część testowa PES z chirurgii stomatologicznej w sesji wiosennej 2023 r. odbędzie się 6 marca w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi

Do części ustnej PES przystąpiło 27 osób (jedna osoba spośród uprawnionych nie zgłosiła się na egzamin).

Oceny zdających:

  • bardzo dobry – 0
  • ponad dobry – 1
  • dobry – 9
  • ponad dostateczny – 7
  • dostateczny – 9
  • niedostateczny – 1.

Jednej osobie nie udało się zdać egzaminu.

Część ustna PES z chirurgii stomatologicznej odbyła się 25 i 26 października 2022 r. w siedzibie Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Część testowa PES z chirurgii stomatologicznej w sesji wiosennej 2023 r. odbędzie się 6 marca w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.