• Sejm przegłosował ustawę, w której m.in. znalazło się rozwiązanie mówiące o zwolnieniu z egzaminu ustnego PES osób, które zdały jego część testową co najmniej na 75 proc.
  • W dziedzinach interesujących lekarzy dentystów taka zmiana (o ile wejdzie ostatecznie w życie) dotyczyłaby średnio 40 proc. zdających 

- Dla lekarzy zwolnienie z ustnej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego - w przypadku uzyskania co najmniej 75 proc. punktów z części pisemnej to dobry, postulowany przez nas kierunek – stwierdził prezes NRL Łukasz Jankowski.

Część ustna PES odpadłaby 40 proc. zdających 

Czy zmiana ta przyniesie istotne zmiany dla zdających egzamin specjalizacyjny w dziedzinach interesujących lekarzy dentystów? Po wynikach egzaminów testowych PES z sesji jesiennej i wiosennej 2022 r. można wywnioskować, że to byłaby istotna korekta dla ok. 40 proc. zdających, którzy nie musieliby przystępować do części ustnej egzaminu. Różnie to wygląda w zależności od specjalizacji.

Odsetek zdających, którzy uzyskali co najmniej 75 proc. maksymalnego wyniku z PES (test) w sesjach jesiennej i wiosennej 2022 r.:

  • Periodontologia 62 proc.
  • Ortodoncja 59 proc.
  • Stomatologia dziecięca 54 proc.
  • Protetyka stomatologiczna 47 proc.
  • Stomatologia zachowawcza z endodoncją 22 proc.
  • Chirurgia stomatologiczna dla 19 proc.