• Prof. Mariano Sanz jest profesorem i kierownikiem Katedry Periodontologii na University Complutense w Madrycie (Hiszpania) oraz profesorem na Wydziale Odontologii na University of Oslo (Norwegia)
  • Współpraca hiszpańskiego periodontologa trwa z WUM od ponad 30 lat
  • Profesor Sanz (wraz z zespołem) opublikował 514 artykułów naukowych, dotyczących: etiologii, patogenezy i leczenia chorób przyzębia

Współpraca przez ponad trzy dekady

Hiszpański periodontolog prof. prof. Mariano Sanz otrzymał tytuł 27 maja. 

- Honorowy tytuł est wyrazem szacunku i uznania naszego środowiska dla dorobku i osiągnięć pana profesora – mówiła prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, otwierając uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie.

Profesor Mariano Sanz przyjechał do Polski po raz pierwszy 32 lata temu. Inicjatorką współpracy hiszpańskiego naukowca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym była, nieżyjąca już, profesor Maria Wierzbicka - kierowniczka Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii.

- Profesor Mariano Sanz wniósł olbrzymi wkład w dzieło gruntownej reorganizacji programu nauczania periodontologii w Polsce. Był inspiratorem i źródłem nieocenionego wsparcia wielu wspólnych programów naukowych, dzięki którym polska periodontologia zaczęła zdobywać uznanie w krajach Europy i na świecie – powiedział  prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

- Jestem szczęśliwy i zaszczycony, że możemy spotkać się w tak wyjątkowym gronie, by wręczyć tytuł doktora honoris causa wybitnemu specjaliście, człowiekowi nauki, który w sztuce medycyny osiągnął mistrzostwo, ale nade wszystko wieloletniemu i zasłużonemu przyjacielowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem szczęśliwy i jestem wdzięczny.  Za 32 lata przyjaźni i wsparcia w imieniu społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie panu, panie profesorze dziękuję – dodał rektor.

77.  doktor honoris causa WUM

- Nadawanie tytułu doktora honoris causa na naszej uczelni ma długą tradycję i jest przyznawane nie tylko za osiągnięcia naukowe, ale także postawę etyczną oraz zaangażowanie w rozwój naszego uniwersytetu oraz jego społeczności akademickiej - podkreślała prof. Agnieszka Mielczarek, prodziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, promotor doktoratu honorowego prof. Mariano Sanza.

Profesor Sanz i jego zespół opublikował  514 artykułów naukowych, dotyczących etiologii, patogenezy i leczenia chorób przyzębia, biologii kości, wszczepiania implantów oraz zarządzania w chorobie okołowszczepowej. Obszerna część dorobku profesora to również zagadnienia inżynierii tkankowej, chirurgii rekonstrukcyjnej i chirurgii plastycznej przyzębia.

Wiele prac badawczych prof. Sanz poświęcił również związkom zapaleń przyzębia z chorobami układowymi, takimi jak cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, zespół metaboliczny, choroby sercowo-naczyniowe. W ostatnich latach pracuje nad zagadnieniami dotyczącymi nowej klasyfikacji chorób przyzębia.

Prof. Sanz był inspiratorem wielu wspólnych programów naukowych University Complutense w Madrycie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, dzięki którym polska periodontologia zaczęła zdobywać uznanie w krajach Europy i na świecie.

Od 2014 roku profesor współpracuje z Polskim Towarzystwem Periodontologicznym, które dzięki jego poparciu weszło do grona Europejskiej Federacji Periodontologicznej.