• Prof. Małgorzata Pietruska ma  specjalizację pierwszego stopnia z zakresu stomatologii ogólnej i drugiego stopnia z periodontologii, związana z UM w Białymstoku od 1986 r
  • Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej i konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie periodontologii
  • Jak wspomina, gdy zaczynała karierę zawodową periodontolodzy praktycznie nie wykonywali leczenia chirurgicznego. Natomiast  obecnie postęp w dziedzinie  regeneracji tkanek pozwala uratować zęby, które jeszcze niedawno byłyby do usunięcia

Wybitna białostocka periodontolog. Prof. dr hab. Małgorzata Pietruska

Prof. dr hab. Małgorzata Pietruska z uczelnią białostocką jest związana od 1986 roku. Początkowo jako studentka na wydziale lekarskim na kierunku stomatologia, później jako pracownik w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. Jak mówi w filmie z cyklu "UMB to My- opowiem Ci swoją historię", wtedy  zakład obejmował kilka specjalności dentystycznych, a była to stomatologia zachowawcza periodontologia i stomatologia dziecięca. Później przekształcony został w Zakład Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii, w którym  zajmowałam stanowisko adiunkta i byłam odpowiedzialna za edukację w zakresie periodontologii i chorób błony śluzowej.

- Zawsze chciałam być lekarzem [...] zdecydowałam się na stomatologię, głównie z tego powodu, że stomatologia daje więcej samodzielności w leczeniu, czyli nie potrzebne jest wielkie zaplecze medyczne w postaci szpitali, przychodni i zaawansowanego sprzętu. Szczególnie wtedy, gdy ja zaczynałam, czyli 30 lat temu stomatologia była na innym etapie rozwoju, gabinety były mniej oprzyrządowane, wspomina białostocka periodontolog.

Kariera w periodontologii

- Wybrałam periodontologię, poświęciłam jej całe swoje zawodowe i naukowe życie. Jeżeli chodzi o leczenie chorób przyzębia to muszę powiedzieć że przez okres mojej pracy zawodowej,  zmieniło się ono kompletnie. Gdy zaczynałam to praktycznie nie mieliśmy żadnym możliwości leczenia, wykonywaliśmy tylko skalingi, motywowaliśmy pacjentów, a leczenie chirurgiczne praktycznie nie istniało. Natomiast miałam też szczęście, że akurat skończyłam studia w momencie kiedy rzeczywiście doszło do znacznego przełomu w periodontologii. Pojawiły się możliwości odtworzenia tkanek przyzębia, co było rzeczywiście kluczowe i bardzo nowatorskie. Dotychczas, leczenie chorób przyzębia polegało  ewentualnie na chirurgicznym  oczyszczaniu rany, natomiast nie mieliśmy szansy na to, żeby odbudować przyzębie w taki sposób, by przypominało pierwotne. tkanki. 

Właśnie w latach 80-tych pojawiły się nowatorskie badania dowodzące, że podczas zabiegu chirurgicznego można stworzyć takie warunki, aby doszło do odtworzenia wszystkich elementów przyzębia.

Skończyłam studia na początku lat 90-tych, wtedy te początkowe techniki pojawiły się również w Polsce. Nie mieliśmy się, gdzie uczyć, uczyliśmy się na swoich błędach, na podstawie piśmiennictwa, wyjazdy za granicę bardzo trudne i niedostępne przede wszystkim ze względów finansowych, również nie było zbyt dużo kursów z tego zakresu, bo to były nowe techniki.

Duża część mojej wiedzy z zakresu regeneracji tkanek przyzębia to jest niestety wiedza, którą musiałam zdobywać sama, lecząc swoich własnych pacjentów i mając tę odpowiedzialność na swoich barkach, aby leczenie było możliwie skuteczne.

Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej powstaje od podstaw

W 2005 roku władze uczelni podjęły decyzję o stworzeniu Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej powierzono mi kierownictwo i organizację tego zakładu,  którego kierownikiem jestem do dnia dzisiejszego, wspomina profesor.

Zakład Chorób Przyzębia mieścił się wtedy w zupełnie innym miejscu, był to budynek odległy od kompleksu uniwersyteckiego, zdecydowano o zmianie lokalizacji na obecną, czyli w budynku Collegium Pathologicum. Jednak było to miejsce zupełnie nieprzystosowane do prowadzenia zajęć ze stomatologii. 

Prof. dr hab. Małgorzata Pietruska praktycznie stworzyła ten zakład od początku. Jak przyznaje rozrysowała architektom plan zakładu, gdyż jako dentystka wiedziała, co jest potrzebne nauczycielom akademickim.

- Mamy dwie sale kliniczne, które posiadają trzy fotele, po to żeby studenci pracowali w parach, czyli żeby edukacja już  od początku pracy była prowadzona na 4 ręce. Mamy również jeden gabinet zabiegowy leczenia chirurgicznego oraz  niewielką salę seminaryjną.

Wszechstronny nauczyciel akademicki

Prof. dr hab. Małgorzata Pietruska prowadzi rozległą działalność edukacyjną, poza pracą  ze studentami w zakresie szkolenia przeddyplomowego:

  • prowadzi intensywne szkolenia podyplomowe
  • jest gościem konferencji periodontologicznych i implantologicznych
  • prowadzi wykłady z zakresu regeneracji tkanek przyzębia
  •  z regeneracji tkanki kostnej w leczeniu implantologicznym
  • regeneracji odtworzenia tkanek miękkich wokół implantów i wokół uzębienia naturalnego.

- Moja praca edukacyjna też skupia się na tym, żeby z moich wykładów mogli skorzystać lekarze nie tylko specjalizujący się w periodontologii, ale również  lekarze zajmujący się implantologią, ortodoncją i protetyką, podkreśla prof. Pietruska.

Pełna treść nagrania z prof. Małgorzatą Pietruską

Prof. dr hab. Małgorzata Pietruska jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology. Należy do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Jest członkiem honorowym Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej.

Od 2006 roku piastuje funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie periodontologii.

Od 2008 roku jest też członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej UM w Białymstoku, a od 2020 roku - członkiem Zespołu Ekspertów ds. opracowania i aktualizacji programu specjalizacji z periodontologii.